Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 41, br. 3-4, str. 105-117
Istraživanje uticaja načina privređivanja na pravce razvoja poljoprivredne tehnike
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Budući razvoj proizvodnje hrane i poljoprivrede uopšte, teći će kroz povećanje produktivnosti rada, racionalno trošenje energije i smanjenje troškova proizvodnje. Pri ovome će potrošnja energije imati poseban značaj u optimizaciji i razvoju poljoprivredne tehnike kao rešenja primene novih goriva biljnog porekla. Prema načinu privređivanja pred poljoprivrednu tehniku postavljaju se novi sadržaji i zadaci. U razvijenim industrijskim zemljama pored obezbeđenja kvalitetne ishrane, prvenstveni zadatak je proizvodnja obnovljivih sirovina, a posebno zaštita prirodnih resursa i bioloških potencijala. 'Ekološko' optimiranje proizvodnih procesa ići će ka novim izazovima za poljoprivrednu tehniku. Naša zemlja se po ovim kriterijumima budućeg razvoja nalazi pred velikim izazovom, a sa skromnim tehničkim mogućnostima za materijalna ulaganja u inoviranje tehnologija. Biološki potencijali, zemljište i voda su resursni potencijali koji mogu biti dobra osnova za početak kapitalnog ulaganja u poljoprivrednu tehniku i saradnju sa razvijenim zemljama. Uvođenjem računskih proizvodnih postupaka u mehanizovane procese u proizvodnji hrane i poljoprivredne proizvodnje, moći će da se prate mogućni konflikti između ekonomskih, energetskih i ekoloških zahteva u poljoprivredi, što se praktično već proverava na primerima biljne i stočarske proizvodnje u razvijenim zemljama.
Reference
*** (1987) Jugoslovenska naučna tribina 'Jugoslavija u razvoju'. u: Osmanagić Muris [ur.] Hrana i razvoj, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, zbornik radova, Beograd: Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja 'Nikola Tesla'
Korunović, R.M., Filipović, B. (1981) Meliorativna pedologija. Beograd
Mićić, J. (1993) Razvoj i modernizacija mehanizacije ratarske i povrtarske proizvodnje. u: Dan poljoprivredne tehnike, zbornik radova naučnostručnog skupa, Beograd, Beograd-Zemun, str. 7-54
Oljača, M.V. (1993) Uticaj hodnih sistema traktora na sabijanje zemljišta ritova. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
PYDOK centar Informacije. Wegeningen, Holandija
Raičević, D.M., Oljača, M.V., Ružičić, L., Radojević, R. (1991) Naučne osnove primene 'združene tehnike' u navodnjavanju. u: Aktuelni problemi tehnike navodnjavanja i izbor opreme, zbornik radova, Negotin, str. 195-207
Šikić, D. (1990) Racionalno korišćenje i zaštita poljoprivredno-gospodarskog prostora. Opatija
Vučić, N. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje prirodnih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.