Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 35, br. 2, str. 65-72
Struktura zemljišta nakon dopunske obrade
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Sažetak
Mehanizovana obrada izlaže zemljište uticaju različitih mehanizama mehaničke dekompozicije, suštinski menjajući njegovu strukturu. Mogući pristup analizi kvaliteta svake pojedinačne operacije i procesa obrade u celini podrazumeva uspostavljanje funkcionalnih veza između radnih parametara primenjene mehanizacije i rezultujuće masene raspodele frakcija obrađenog zemljišta. Na osnovu eksperimentalnih podataka iz tri nezavisna eksperimenata, formulisane su odgovarajuće nelinearne veze funkcije masene gustine verovatnoće različitih frakcija obrađene oranice i pripadajućih prečnika čestica tih frakcija. Proračun je zasnovan na metodi najmanjih kvadrata. Dobijeni izrazi mogu olakšati modeliranje i procenu veličina frakcija zemljišta, kao i kontrolu kvaliteta mehanizovane obrade oranice.
Reference
*** (2010) Guidelines for constructing small-scale map legends using the world reference base for soil resources: Addendum to the world reference base for soil resources. http://www.fao.org/ag/agl/agll/wrb/doc/wrb2007_corr.pdf
Đević, M., Miodragović, R., Ljubanović-Ralević, I., Bajkin, A., Mileusnić, Z. (2001) Istraživanje optimalnih parametara racionalne obrade zemljišta, setve i nege ratarskih i povrtarskih kultura. Izveštaj projekta 12M12
Kačinskij, N.A. (1958) Mehaničeskij i mikroagregatnij sostav počvi, metodi ego izučenija. Moskva
Korunović, R.M., Stojanović, S.V. (1989) Praktikum pedologije. Beograd: Narodna knjiga
Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P. (2002) Numerical recipes in C: The art of scientific computing. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Seber, F.A.G., Wild, J.C. (2003) Nonlinear Regression. NY: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka