Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 1, str. 175-183
Uticaj obrade zemljišta rotacionom sitnilicom na promenu zapreminske mase zemljišta
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20147: Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje uz uštedu energije

Sažetak
Utvrđivanje promene zapreminske mase zemljišta pre i nakon obrade sa rotacionom sitnilicom, kao i u zavisnosti od smera obrtanja rotora izvedeno je u cilju određivanja optimalnog načina obrade zemljišta za korenasto povrće. Ispitivanje adaptirane rotacione sitnilice izvedeno je u poljskim uslovima na tri parcele. Uzorci zemljišta uzimani su saglasno standardu ISO 7256/1. Statistički značajne razlike između posmatranih varijanti određene su preko F-testa analize varijanse i Duncan-ovog testa na pragu značajnosti od 5%. Zapreminska masa pre obrade na dubini do 10 cm kretala se od 1,132-1,433 g/cm3 na strništu, od 1,286-1,442 g/cm3 na sojištu i 1,043-1,309 g/cm3 na oranom zemljištu. Zapreminska masa na obrađenom zemljištu na dubini do 10 cm kretala se u granicama 1,015-1,186 g/cm3 na strništu, 0,990-1,151 g/cm3 na sojištu i 0,995-1,066 g/cm3 na oranom zemljištu. Povećanjem radne brzine na strništu i sojištu izmerene su statistički jednake ili statistički značajno više vrednosti zapreminske mase zemljišta. Na oranom zemljištu nisu izmerene statistički značajne razlike. Promenom smera obrtanja utvrđene su statistički značajne razlike jedino na sojištu, pri čemu je došlo do prekomernog usitnjavanja na dubini 5-10 cm pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice.
Reference
Bajkin, A. (2006) Primena rotofreze u savremenoj proizvodnji povrća. Savremeni povrtar, 18, str. 21-21
Birkas, M. (2008) Environmentally-sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó
Ćirić, V., Nešić, L., Belić, M. (2008) Plastičnost i lepljivost u funkciji određivanja optimalne vlažnosti za obradu černozema lesne terase. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 43-50
Marković, D., Veljić, M., Mitrović, Z. (1995) Energetska analiza tehničkih sistema u obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, 21(3), 121-128
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Ponjičan, O., Bajkin, A., Nešić, L. (2008) Uticaj različitih konstrukcija mašina za formiranje gredica na strukturu zemljišta kod proizvodnje mrkve. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 164-167
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D. (2009) Uticaj predsetvene pripreme zemljišta na agrofizičke osobine i prinos korena mrkve. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 33-41
Resulović, H., Čustvović, H. (2002) Pedologija - opći dio. Sarajevo: Univerzitet, Univerzitetski udžbenik
Salokhe, M., Ramalingam, N. (2001) Effects of direction of rotation of a rotary tiller on properties of Bangkok clay soil. Soil and Tillage Research, 63(1-2): 65
Salokhe, M., Ramalingan, N. (2002) Effect of rotation direction of a rotary tiller on draft and power requirements in a Bangkok clay soil. Journal of Terramechanics, 39(4): 195
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.

Povezani članci