Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 46  
Back povratak na rezultate
Kinetika kombinovane tehnologije sušenja kriški kruške (Pyrus)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaivan@polj.ns.ac.yu
Sažetak
U toku 2008. godine obavljen je set eksperimenata kombinovane tehnologije sušenja ploda kruške. Kombinacija se sastojala od osmotskog i konvektivnog sušenja. Cilj istraživanja je bio merenje uticaja analiziranih faktora osmotskog i konvektivnog sušenja na promenu vlažnosti kruške i povećanja suve materije. Faktori osmotskog sušenja bili su temperature i koncentracija rastvora, a faktori konvektivnog sušenja bili su temperatura i brzina vazduha ispred sloja materijala. Tokom osmotskog sušenja najznačajnija promena vlažnosti i povećanje suve materije dogodila se u prvih 100 min procesa. Uočava se i kasnije promena vlažnosti ali brzina te promene je sve manja. Po isteku 180 min vlažnost se snizila sa početnih 0,82 kg/kg na 0,775 kg/kg za temperaturu rastvora 60°C i koncentraciju rastvora 50°Bx i 0,776 kg/kg za temperaturu rastvora 40°C i koncentraciju rastvora 50°Bx. Maksimalno zabeleženo povećanje suve materije iznosilo je 0,036 kg/kg za temperaturu rastvora 60°C. Tokom 24 h konvektivnog sušena najveće sniženje vlažnosti postignuto je pri temperaturi vazduha 60°C i brzini vazduha 1,5 m/s. Vlažnost materijala se snizila sa početne 0,776 na 0,453 kg/kg, a temperatura tkiva je iznosila 57,34°C. Obavljena je ocena uticaja izabranih nivoa faktora konvektivnog sušenja na brzinu sušenja disperzionom analizom. Rezultati disperzione analize su ukazali na značajan uticaj izabranih nivoa temperature vazduha i smanjen uticaj izabranih nivoa brzine vazduha na brzinu sušenja.
Reference
*** (2007) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Savezni zavod za statistiku
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Kombinovano osmotsko i konvektivno sušenje kajsije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 1-3
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Nova tehnologija pripreme i sušenja kajsije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 179-184
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2004) Osmotsko sušenje kajsije u zavisnosti od temperature i koncentracije rastvora. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8, br. 1-2, str. 1-3
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2004) Uticajni faktori na promenu vlažnosti polutki kajsija pri osmotkom sušenju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 3-4, str. 117-126
Babić, L., Babić, M. (2002) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I., Radojčin, M. (2008) Promene fizičkih osobina dunje (Cydonia oblonga mill.) tokom osmotskog sušenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 101-107
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I. (2004) Domaća proizvodnja sušene kajsije. Vocarstvo i vinogradarstvo, 2:4, str. 10-14
Babić, M., Babić, L. (2005) Hidropneumatska tehnika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Babić, M., Babić, L., Radojčin, M., Pavkov, I., Karadžić, B. (2007) Promena čvrstoće dunje (Cydonia oblonga mill) tokom osmotskog sušenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11, br. 3, str. 82-85
Guine, R.P.F., Barroca, M.J., Goncalves, F.M. (2007) Study of the drying kinetics of solar-dried pears. Biosystems Engineering, 98(4): 422
Mohsenin, N.N. (1980) Physical properties of plant and animal materials. New York, itd: Gordon and Breach Science Publishers
Park, K.J., Bin, A., Brod, F.P.R. (2003) Drying of pear d'Anjou with and without osmotic dehydration. Journal of Food Engineering, 56 (1), 97–103
Park, K.J., Bin, A., Reis, B.F.P., Brandini, P.H.K. (2002) Osmotic dehydration kinetics of pear D'anjou (Pyrus communis L.). Journal of Food Engineering, 52(3): 293
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M. (2008) Promene fizičkih osobina jabuke (Malus domestica) tokom kombinovane tehnologije sušenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 127-131
Pavkov, I. (2007) Kinetika osmotskog sušenja kajsije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Radojčin, M., Babić, M., Babić, L., Pavkov, I. (2008) Promena čvrstoće jabuke (Malus domestica) tokom osmotskog sušenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 207-210
Shi, J., le Maguer, M. (2002) Osmotic dehydration of foods: Mass transfer and modeling aspects. Food Reviews International, vol. 18, br. 4, str. 305-335
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.