Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 57, br. 3, str. 411-424
Ekonomski položaj poljoprivrednih preduzeća u Vojvodini (2001-2009)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresavukoje@polj.uns.ac.rs
Sažetak
U radu se analiziraju osnovni pokazatelji ekonomskog položaja poljoprivednih preduzeća Vojvodine, u periodu 2001-2009. godina. S obzirom na dužinu posmatranog perioda, značajnu devalvaciju dinara (60,6%) i visoku stopu inflacije (125,7%), sve vrednosti su iskazane u evrima. Rastući nivo poslovne aktivnosti u posmatranom periodu ne prate i odgovarajući finansijski efekti. Poljoprivredna preduzeća su ostvarila gubitak u šest od devet godina datog perioda, i po tom osnovu umanjila sopstveni kapital za oko 22,3%. Upravo su kumulirani gubici osnovni uzrok konstantnog kvarenja finansijske strukture preduzeća. Negativna vrednost neto obrtnog fonda u većini godina ukazuje na velike probleme sa likvidnošću. Dostignuti nivo zaduženosti od 58,1% može se oceniti kao vrlo je visok za poljoprivredna preduzeća. Pozitivne tendencije iz 2006. i 2007. godine, izgubljene su u poslednje dve godine, delimično i pod uticajem svetske ekonomske krize.
Reference
Bukvić, R.M. (2003) Finansijski položaj i efikasnost poslovanja poljoprivrede Srbije u tranziciji - 1990-2002. u: Kompatibilnost agrarne politike SCG i zajedničke agrarne politike EU, Beograd: IEP, 129-156
Deininger, K. (2002) Agrarian reforms in Eastern European countries: lessons from international experience. Journal of International Development, 14(7): 987-1003
Herczeg, A. (2009) Analyse the financing structure of agricultural enterprises 2002-2006. Apstract, 3, 5-6, str. 91-94
Horngren, C.T., Harison, W.T. (2006) Financial Accounting. Pearson Education, Sixt edition
Ivanova, N., Peneva, M., Mishev, P., Golemanova, A., Erjavec, E. (2007) Bulgarian agriculture and EU accession. Post-Communist Economies, 19(3): 263
Obrenović, D., Vukoje, V. (1999) Financing of working capital in primary agricultural production. u: Financing the agribusiness sector, Belgrade, str. 243-252
Ranković, J.M., Rajović, R. (2007) Analiza rentabilitetnog i finansijskog položaja privrede Srbije u 2006. godini. Ekonomika preduzeća, vol. 55, br. 7-8, str. 241-262
Rodić, J., Vukelić, G. (1990) Komparativna analiza finansijskog rezultata i finansijskog položaja jugoslovenske poljoprivrede i privrede. Računovodstvo, 10, str. 689-704
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija, politika i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Sarris, A.H., Doucha, T., Mathijs, E. (1999) Agricultural restructuring in Central and eastern Europe. European Review of Agricultural Economics, vol. 26, br. 3, str. 305-329
Vukoje, V. (2007) Analiza osnovnih pokazatelja uspeha poljoprivrede i prehrambene industrije Vojvodine. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 3-4, str. 120-126
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka