Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 56, br. 1, str. 55-71
Organizaciono-ekonomske determinante uslova i rezultata poslovanja privatnog preduzeća
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresadzivkovic@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U radu su analizirana obeležja organizaciono-ekonomskih uslova, kao i najvažnijih pokazatelja poslovanja preduzeća u poslednje dve uzastopne godine. Analiza treba da prikaže i objasni reakcije koje se odnose na organizaciono-ekonomski i tehničko-tehnološki segment poslovanja preduzeća. Krajnji cilj rada je sagledavanje pozitivnih kretanja u poslovanju radi njihovog podsticanja u daljem radu.
Reference
Bogdanov, N.Lj., Ševarlić, M., ur. (2007) Međunarodna iskustva u tranziciji agrarnog sektora i ruralnih područja - monografija. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Gogić, P. (2005) Teorija troškova sa kalkulacijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Jelić, S., Jovanović, T. (2004) Radna snaga u poljoprivrednim gazdinstvima u funkciji ruralnog razvoja Srbije. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem, 'Kapital u poljoprivredi', Tematski zbornik, Subotica: Ekonomski fakultet
Milanović, M. (2008) Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede. u: Simpozijum agroekonomista povodom 45 godina Odseka za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta, Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju, Tematski zbornik
Milenković, N., Nikolić, M. (1997) Ekonomika preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Munćan, P., Živković, D. (2004) Menadžment rada i proizvodnje u poljoprivredi. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Rodić, J.L., Vukelić, G. (2003) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka