Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 20, br. 3-4, str. 81-84
Metoda za određivanje relativnih odnosa između ekonomskih vrednosti i reproduktivnih osobina u proizvodnji prasadi
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: ekonomska efikasnost; proizvodnja prasadi; reproduktivne osobine
Sažetak
Dovođenje u korelaciju vrednosti koje po svojoj prirodi nemaju zajedničku mernu jedinicu je veoma složeno, ali te vrednosti imaju odlučujući uticaj na proizvodnju i zahtevaju od istraživača da ih uporedi na metodološki ispravan način i izrazi kroz određenu vrednost. Određivanje izraza za vrednosti korišćenjem istih mernih jedinica otvara mogućnost za sve vrste analiza, kao i za mogućnost njihovog kombinovanja u pogledu ispitivanja i uključivanja potencijalnih parametara kao dostižnih vrednosti. U poslovnoj aktivnosti prisutni su različiti faktori ulaznih parametara kao promenljive, a očekivani izlazni rezultat bi trebalo da bude bolji u kvantitetu i kvalitetu (u smislu punog korišćenja postojećih kapaciteta ili obavljanja usluge). Istovremeno, kompletna procedura metodološke obrade bi trebalo da bude, kao prvo, jednostavna, a zatim i lako primenljiva, takođe i ekonomična tj. profitabilna. Čitava procedura je predstavljena kao orijentaciona kontrolna procedura proizvodnje i izvršava se na objektivan i lak način koristeći registrovane elemente i parametre koji dostižu ekonomsku efikasnost proizvodnje prasadi. Ovo predstavlja kompleksan metodološki napor, uzimajući u obzir zoološke karakteristike proizvodne linije, osobina i prisustvo određenih promenljivih kao parametara proizvodnje. U ovom radu predstavljena je procedura ocene komponenti i objašnjena na sistematski način, uzimajući u obzir zoološke i tehnološke osobine, a zatim su preračunate u vrednosne izraze i jedinice.
Reference
Petrović, M., Jokić, Ž., Vukelić, G. (2001) Varijabilnost perioda reprodukcionog ciklusa i njihov uticaj na godišnju produktivnost krmača. Biotehnologija u stočarstvu, Beograd, 17, (5-6) str. 147-153
Radojković, D. (2000) Ocena priplodne vrednosti i efekti direktne i indirektne selekcije. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Rodić, J.L., Vukelić, G. (2003) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Vukelić, G., Petrović, M. (2001) Uticaj variranja perioda reprodukcionog ciklusa krmača na ekonomičnost proizvodnje prasadi. Biotehnologija u stočarstvu, Beograd, 17, (5-6), str. 300
Vukelić, G. (1998) Mali profiti skupe hrane. Beograd: Poslovni krug
Vukelić, G., Mišić, I., Paunović, V. (2001) Analiza finansijskog rezultata poljoprivrednog preduzeća. Računovodstvo, vol. 46, br. 9, str. 37-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH0404081V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka