Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 2, str. 137-156
Treba li zaboraviti Marksovu teoriju društvenog razvoja?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149005: Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990-2010

Ključne reči: savremeni razvojni problemi; klasične i savremene teorije razvoja; Marksova teorija društvenog razvoja; akteri društvenih promena
Sažetak
Prva decenija 21. veka donela je ozbiljne zastoje u ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju i u najrazvijenijim zemljama. Traga se za novim znanjima, a istovremeno oživljava interes za 'klasične' i nove teorije ekonomskog i celovitog društvenog razvoja. Bez primisli da bi jedini valjan smer traganja za odgovorom na uočene probleme savremenih društava mogao biti u 'vraćanju' ranijim 'velikim teorijama razvoja', posebno u 'vraćanju Marksu', u ovom radu se nudi jedno celovitije 'ponovno čitanje' Marksovih saznanja o 'logici' razvoja modernih društava (pretkapitalističkih kapitalističkih i 'budućih'), sa ciljem da se tim ponovnim čitanjem otklone neka dosadašnja pogrešna 'čitanja' Marksa i da se na 'radnom stolu' sociologa i drugih društvenih teoretičara ponovno nađu neka pitanja kojih je Marks bio svestan kada je, u svom vremenu, tragao za teorijskim i 'delatnim' znanjima koja omogućavaju ljudski smisleniji razvoj i transformaciju kapitalističkih društava 19. veka. U radu se nastoji dokumentovati ocena da se Marksova razmatranja 'logike' društvenog razvoja ne mogu svesti na 'ekonomizam', 'tehnološki determinizam', niti na bilo koje monokauzalno tumačenje ključnih činilaca društvenog razvoja i da je od centralnog značaja njegovo konkretno-istorijsko izučavanje procesa nastajanja, funkcionisanja i razgrađivanja 'ekonomsko-društvenih formacija', u čemu posebnu ulogu imaju društveno-specifični 'društveni akteri promena'. Ako se prihvati takav način 'ponovnog čitanja' Marksa, onda postaje jasno da Marksovu teoriju društvenog razvoja nije moguće i ne treba zaboraviti.
Reference
Altiser, L. (1975) Kako čitati Kapital. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine
Antonić, S. (1995) Izazovi istorijske sociologije - teotijsko-metodološki problemi proučavanja evolucije predgrađanskih društava. Beograd: Institut za političke studije
Burns, T.R., Flam, H. (1987) The shaping of social organization. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Diamond, J. (2005) Collapse: How societies choose to fail or succeed. New York, USA: Viking Penguin Books
Dragičević, A. (1986) Vizija i zbilja - marksizam i suvremenost. Zagreb: August Cesarec
Florida, R. (2002) The rise of creative class. New York: Basic Books
Giddens, A. (1984) The constitution of society. Cambridge, itd: Polity Press
Godelier, M. (1983) Prelazak iz jednog načina proizvodnje u drugi. Marksizam u svetu, br. 1
Kolakovski, L. (1980) Glavni tokovi marksizma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kovač, B. (1988) Način proizvodnje i kritika političke ekonomije. Naše teme, Zagreb, str. 281-284
Kulisher, J. (1957) Opća ekonomska povijest. Zagreb: Kultura
Labriola, A. (1976) Materijalističko shvatanje istorije. Beograd: BIGZ
Lawrence, K. (1979) Principi i kritika azijskog načina proizvodnje. Marksizam u svetu, Beograd, 2
Marks, K. (1978) Kapital. Beograd: Prosveta
Marks, K. (1969) Prilog kritici političke ekonomije. Beograd: Kultura
Marks, K. (1972) Pisma o istorijskom materijalizmu. Beograd: BIGZ
Marx, K. (1974) Temelji slobode - osnovi kritike političke ekonomije. Zagreb: Naprijed
Mills, W.C. (1975) The Marxists. New York: Penguin Books
Nikolić, M. (1982) Osnovni rezultati razvoja savremenog marksizma. Beograd: Komunist
Popović, M.V., Ranković, M. (1981) Teorije i problemi društvenog razvoja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Rheingold, H. (2002) Smart mobs: The next social revolution. New York: Basic Books
Rifkin, J. (2004) The European dream: How Europe's vision of the future is quietly eclipsing the American dream. New York: Penguin
Rus, V.S., Arzenšek, V. (1984) Rad kao sudbina i kao sloboda. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Schumpeter, J. (1960) Kapitalizam, socijalizam i demokratija. Beograd: Kultura
Stojanović, S. (1988) Od marksizma do etatizma sa ljudskim likom. Beograd: Institut društvenih nauka
Stojanović, S. (1976) Kako pristupiti Marksovom determinizmu. Theoria, 1-2
Tofler, A. (1983) Treći talas. Beograd: Jugoslavija
Watson, T. (2000) Sociology, work and industry. London: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0902137B
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka