Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 42, br. 4, str. 617-636
Praksa, habitus i polje: sociološka teorija Pjera Burdijea kao pokušaj teorijske integracije
Faculty of Social Sciences, Ljubljana
Ključne reči: Pjer Burdije; sociološka teorija; teorijska integracija; društvena struktura; ljudsko delanje; ukus; polje; habitus; praksa
Sažetak
Sociološka teorija Pjera Burdijea predstavlja ne samo amalgam interesantnih i često čak utemeljenih uvida, nego takođe i jedan od najznačajnijih pokušaja teorijske integracije u savremenoj sociologiji. Kao i mnogi drugi sociolozi, i Burdije u ovom smislu pokušava da prevaziđe uprošćavajuće i jednostrane klasične teorije koje su bile isuviše fokusirane ili na društvenu strukturu ili na ljudsko delanje. U nameri da prevaziđe ovakvu razdeljenost dve suprotstavljene metateorijske tradicije, Burdije uvodi pojmovnu trijadu praksa-habitus-polje. On se nada da će mu ovakvo rešenje omogućiti da razume obe strane društvene dinamike u njihovoj uzajamnoj suštini. Autor članka analizira ova tri pojma i tvrdi da Burdije nije postigao ono što je želeo: njegovo rešenje adekvatno konceptualizuje samo strukturnu stranu društvene realnosti (polje), dok druga strana, ljudsko delanje (ili praksa), ostaje nedovoljno teoretizovana i u osnovi samo zavisna promenljiva u mreži strukturnih uslova. Pošto nekoliko derivata Burdijeove teorije (na primer, sasvim isključivo fokusiranje na klasnu dimenziju, državu, strukturne odnose unutar polja, moć, itd) mogu biti shvaćeni kao posledice ovog pristrasnog razumevanja prirode društvene realnosti, sugerisano je da preformulacija osnovnog rešenja problema teorijske integracije može doprineti značajnom uvećanju eksplanatornog potencijala teorije.
Reference
Alexander, J.C. (1982) Antinomies of classical thought: Marx and Durkheim. Berkeley, CA, itd: University of California Press
Alexander, J.C. (1983) The classical attempt at theoretical synthesis: Max Weber. Berkeley, CA, itd: University of California Press
Alexander, J.C. (1988) Action and its environments: Toward a new synthesis. New York, itd: Columbia University Press
Alexander, J.C. (1998) Neofunctionalism and after. Oxford, UK, itd: Blackwell
Berger, P.L., Luckmann, T. (1991) The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Bourdieu, P., Passeron, J. (1978) Reproduction in education, society and culture. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bourdieu, P. (1985) The social space and the genesis of groups. Social Science Information, vol. 24, str. 2
Bourdieu, P. (1992) Što znači govoriti - ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb: Naprijed
Bourdieu, P. (1994) Distinction: A social critique of the judgement of taste. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Bourdieu, P. (1995) Social space and symbolic power. u: McGuire D. [ur.] Readings in contemporary sociological theory: From modernity to post-modernity, Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Bourdieu, P. (1997) u: Darbel A. [ur.] The love of art, Cambridge, itd: Polity Press
Dawe, A. (1978) Theories of social action: A history of sociological analysis. u: Bottomore Tom i Nisbet Robert [ur.] A history of sociological analysis, London, itd: Heinemann, str. 362-417
Fowler, B. (1997) Pierre Bourdieu and cultural theory. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Giddens, A. (1989) Nova pravila sociološke metode / New rules of sociological method. Ljubljana: ŠKUC
Giddens, A. (1995) Politics, society and social theory: Encounters with classical and contemporary social thought. Cambridge, itd: Polity Press
Giddens, A. (1995) The constitution of society. Cambridge, itd: Polity Press
Harre, R. (1981) Philosophical aspects of the micro-macro problem. u: Knorr-Cetina K. i Circourel A.V. [ur.] Advances in social theory and methodology: Toward an integration of micro and macro sociologies, Boston: Henley
Jenkins, R. (1996) Pierre Bourdieu. London-New York, itd: Routledge
Munch, R. (1994) Sociological theory: Developments since the 1960s. Chicago: Nelson Hall
Ritzer, G. (1996) Modern sociological theory. New York, itd: McGraw-Hill
Stankovič, P. (1996) Nekaj aspektov problema delovanja v sodobni sociološki teoriji / Some aspects of the problem of human agency in contemporary sociological theory. Teorija in praksa, vol. 33, br. 5, str. 739-748
Škerlep, A. (1997) Komunikacija v družbi, družba v komunikaciji / Communication in society, society in communication. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede
Turner, J.H. (1991) The structure of sociological theory. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka