Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, br. 15, str. 147-167
Prilog proučavanju graditeljskog opusa Biroa za studije u Beogradu
nema

e-adresamecanov@gmail.com
Ključne reči: Biro za studije; stambena arhitektura; prefabrikati; industrijalizacija; eksperimenti; masovna izgradnja; stanovanje; projektovanje
Sažetak
U masovnoj stambenoj izgradnji Beograda u drugoj polovini XX veka nekoliko biroa dalo je poseban doprinos. U literaturi i periodici, u najvećoj meri publikovan je rad autorskih studija beogradske škole stanogradnje, a u nešto manjoj meru pominju se velika i važna građevinska preduzeća kao protagonisti modernizma toga vremena. Međutim, manje je pisano, objavljivano, i samim tim manje je poznat graditeljski opus Biroa za studije, koji je funkcionisao u okviru preduzeća 'Rad'. Biro za studije osnovan je kao eksperimentalni, za potrebe istraživanja i razvoja prefabrikata u masovnoj industrijalizovanoj gradnji. Nekoliko važnih projekata u kojima je njihov doprinos ključan jesu: eksperimentalni blokovi 1, i 2 na Novom Beogradu, zatim stambene osmospratnice u Ulici 27. marta u Beogradu, eksperimentalna zgrada na Krnjači, i doprinos u razradi projekta šest stambenih tornjeva na Zvezdari autora arhitekte Ivana Antića. Kroz analizu dva važna stambena kompleksa, jednog na Novom Beogradu a drugog u starom delu Beograda, preispituju se i analiziraju odnosi u masovnoj stambenoj izgradnji i arhitekturi modernističkih blokova. To su odnosi autora i velikih sistema, kao i odnosi drugih aktera u izgradnji. Na kraju se daju preporuke i polemiše o mogućnostima spomeničke valorizacije analiziranih zgrada.
Reference
*** (1960) Savetovanje o industrijalizaciji stambene izgradnje. Beograd: Savezna građevinska komora, 19-21 oktobra
*** (1975) Blok 1 i 2. u: Urbanizam Beograda, Beograd: Zavod za planiranje Grada Beograda, br. 30: 28. godina VII
*** (1956) Zaključci prvog jugoslovenskog savetovanja o stambenoj izgradnji i stanovanju u gradovima. Arhitektura, X, Zagreb, 30. br. 1-6
Blagojević, Lj. (2005) Strategije modernizma u projektovanju i planiranju arhitekture i urbanizma Novog Beograd 1922. do 1962. godine. Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Blagojević, L. (2000) Moderna kuća u Beogradu. Beograd: Zadužbina Andrejević
Blumenau, I. (1960) Industrijalizacija stambene izgradnje u preduzeću 'Rad'. u: Savetovanje o industrijalizaciji stambene izgradnje, Beograd: Savezna građevinska komora, IId-1 - IId-22. 19-21 oktobra 1960
Bogdanović, V. (2007) Lorens Vilfred Bejker. Arhitektura, IX, Beograd, jul 2007, prevod: 10. br. 115
Bogunović, G.S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd, knjiga I
Brkić, A. (1977) Idejne osnove beogradske arhitektonske škole. Urbanizam Beograda, IX, br. 38-39., str. 36-40
Jovanović, J. (2013) Zagonetna dama naše modern. [internet], dostupno na [20. mart 2014]
Kadijević, A. (2009) Vidovi distanciranja od pojava tokom njihovog tumačenja u arhitektonskoj istoriografiji. Nasleđe, br. 10, str. 235-253
Kadijević, A., Mitrović, M. (1999) Muzej arhitekture. Beograd
le Korbizije (1977) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Marušić, D. (2010) Referentne prednosti sistema IMS u arhitektonsko-urbanističkom projektovanju. u: Petrović G. , Popović Z [ur.] Istraživanja, projekti i realizacije u graditeljstvu, Beograd: Institut IMS, 69-76
Mecanov, D. (2008) Stambena arhitektura Beograda 1947-1967. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mecanov, D. (2007) Mogućnosti (re)definisanja i predlog periodizacije graditeljskog nasleđa. Nasleđe, br. 8, str. 151-170
Mecanov, D. (2008) Tipologija oblika stambene arhitekture pedesetih godina XX veka u Beogradu. Nasleđe, br. 9, str. 129-153
Mecanov, D. (2009) Arhitektonski konkursi na Novom Beogradu od 1947. do 1970. godine. Nasleđe, br. 10, str. 113-140
Mecanov, D. (2010) Valorizacija arhitekture stambenih zgrada iz perioda moderne. Nasleđe, br. 11, str. 79-101
Minić, O. (1996) Pregled urbanističke i arhitektonske delatnosti u Jugoslaviji 1945-1965. Tehnika, Beograd, 61, posebno izdanje
Mišić, B. (2010) O vrednovanju i zaštiti posleratne arhitekture Beograda. Nasleđe, br. 11, str. 193-206
Nestorović, B. (1955) Evolucija beogradskog stana. Godišnjak grada Beograda / GMGB, knjiga 2, str. 247-266
Radojković, L., Petričić, B. (1958) Omladinske radne brigade na izgradnji Beograda 1947-1950. godine. Godišnjak grada Beograda, knj. 5, 363-420
Rihter, V. (1960) Stambeni tornjevi u Beogradu. Arhitektura, Zagreb, XIV, br. 1-3., str. 33-34
Roter-Blagojević, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Orion art
Štraus, I. (1991) Arhitektura Jugoslavije, 1945-1990. Sarajevo: Svjetlost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.5937/nasledje1415147M
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2015.

Povezani članci

Nasleđe (2016)
Uticaj sistema prefabrikovane gradnje na arhitekturu Beograda
Mecanov Dragana

Nasleđe (2008)
Tipologija oblika stambene arhitekture pedesetih godina XX veka u Beogradu
Mecanov Dragana

Arhitektura i urbanizam (2013)
Beogradski stan
Alfirević Đorđe, i dr.

prikaži sve [75]