Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 49, br. 1-4, str. 59-78
Pravna država i tranzicija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: pravna država; demokratski konstitucionalizam; tranzicija; model; kontekst
Sažetak
Posle pada komunističkih režima, zemlje centralne i istočne Evrope našle su se pred neodložnim zadatkom izgradnje državno-pravnih poredaka na vrednosno utemeljenim načelima. Model zapadne liberalne demokratije, teorijski konceptualizovan kao pravna država ili vladavina prava, moguć je, poželjan i racionalan osnov za analogiju. Budući da su ova društva opterećena nasleđenim problemima č privredno siromaštvo, kultura i etnička heterogenost, nedostatak demokratske kulture - valja istražiti da li se model, oblikovan dugotrajnom evolucijom, može kalemiti u obliku koji je potvrđen zapadnom praksom. Odstupanje od modela izgleda nužno, i to u dva smera: (1) potreba za ustanovljavanjem institutcionalnog okvira pravne države nalaže efikasnost, a ova, opet, potrebuje izvesnu koncentraciju vlasti, (2) razlozi socijalne nesigurnosti i straha uklanjaju se proširenjem normativne sadržine ustava u vidu institucionalno garantovanih privilegija i obećanja. Oba preinačenja modela mogu se teorijski podržati pod uslovom da se ne ugrozi jezgro principa pravne države - ograničenje i kontrola vladavinskog procesa - i ako su ograničenog trajanja.
Reference
Albrecht, A. (1989) Pravna država. Gledišta, br. 10-12, str. 99
fon Hajek, F.A. (1997) Put u ropstvo. Novi Sad: Global Book
Friedrich, C.J. (1996) Konstitucionalizam - ograničavanje i kontrola vlasti. Podgorica, itd: CID
Kymlicka, W. (1999) Etnički odnosi i zapadna politička teorija. Habitus, Novi Sad, mart, str. 1-52
Projs, U. (1991) Uloga pravne države u transformaciji postkomunističkih društava. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 65
Sajo, A. (1999) Limiting government: An introduction to constitutionalism. Budapest: Central European University Press
Šarčević, E. (1989) Pojam pravne države. Gledišta, br. 10-12, str. 22-23
Vračar, S.K. (1991) Korelacija 'pravne države' i 'državnog prava'. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 33
Vračar, S.K. (1965) Socijalna sadržina funkcije državno-pravnog poretka - razmatranje o ulozi države i prava u procesu političkog konstituisanja društva. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Vračar, S.K. (1994) Preispitivanja pravne metodologije - nagoveštaji državno-pravnog integralizma. Beograd: Naučna knjiga
Vračar, S.K. (1997) Malo reči o jednoj velikoj ideji u Kantovoj filozofiji prava i države. u: Basta Danilo N. i Peter Volf [ur.] Protiv proizvoljnosti - Kantova metafizička načela nauke o pravu posle dva veka, Beograd: Pravni fakultet, str. 28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka