Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
1995, vol. 43, br. 4, str. 436-450
Raskršća pravne nauke i pravne metodologije - naučna koncepcija Stevana K. Vračara
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Hegel, G.W.F. (1955) Fenomenologija duha. Zagreb, itd: Kultura
Kožev, A. (1990) Kako čitati Hegela. Sarajevo: Veselin Masleša
Vračar, S.K. (1965) Socijalna sadržina funkcije državno-pravnog poretka - razmatranje o ulozi države i prava u procesu političkog konstituisanja društva. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Vračar, S.K. (1990) Radbruhovo shvatanje o 'prirodi stvari'. u: Lukić Radomir D. [ur.] Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, vol. 4, str. 197-216
Vračar, S.K. (1984) Polazišta Živanovićevog filozofskopravnog sintetizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5, str. 640
Vračar, S.K. (1963) Pojam prava sa stanovišta teorije i pozitivnopravnih disciplina - teze za diskusiju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, str. 448
Vračar, S.K. (1982) Ocena tri glavne filozofskopravne knjige Tome Živanovića. u: Lukić Radomir D. [ur.] Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, vol. 2, str. 217, 220, 230, 233
Vračar, S.K. (1987) Smisao pravno-filozofskog sintetizma Tome Živanovića. u: Lukić Radomir D. [ur.] Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, sv. III, str. 139-160
Vračar, S.K. (1994) Preispitivanja pravne metodologije - nagoveštaji državno-pravnog integralizma. Beograd: Naučna knjiga
Vračar, S.K. (1978) Pravni fakticizam Vilhelma Lundsteta. u: Lukić Radomir D. [ur.] Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, vol. 1, str. 101-156
Vračar, S.K. (1963) Povodom naše diskusije o pojmu prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, str. 528
Vračar, S.K. (1978) Istorijsko uobličavanje filozofije prava. u: Lukić Radomir D. [ur.] O filozofiji prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 367-412, i franc. prevod, str. 249-297
Vračar, S.K. (1962) Metodološki značaj postavke o organskom jedinstvu države i prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2, str. 66-84
Vračar, S.K. (1973) Metodološka integracija pravnih nauka. u: Međunarodni simpozijum o metodologiji pravnih nauka, Beograd, str. 147-181
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka