Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 69-77
(Ne)mogućnost primene tradicionalne filozofije, estetike, psihologije, pedagogije i sociologije igre na kritičku analizu video-igara
nema
Ključne reči: igra; video-igre; filozofija; estetika; kultura
Sažetak
Cilj ovog teksta je da se pruži kratak prikaz nekih od najznačajnijih filozofskih, estetičkih i kulturoloških teorija igre, a zatim analizira njihova istraživačka relevantnost u kontekstu razmišljanja o današnjim video-igrama. Igra kao filozofski i estetski problem ima veoma dugu tradiciju, i još su antički filozofi od Heraklita, Platona, Plotina i Aristotela u većoj ili manjoj meri razmišljali o igri. Ipak, ta antička tumačenja igre, osim u metaforičkom smislu, ne posmatraju igru kao estetski fenomen. Tek u 18. veku igra kod Kanta i Šilera zadobija važnu estetsku ulogu. Johan Hojzinga je izneo jednu od najrazrađenijih teorija igre, koja je značajna, jer prva napušta metafizička i psihološka situiranja igre, da bi je postavila kao fundamentalni kulturni obrazac. Povratak filozofskih interesovanja za pojam igre obeležili su filozofi evropske kontinentalne filozofske tradicije - Hans Georg Gadamer i Eugen Fink. Esencijalističke teorije, ontologije i apologije igre kao slobodne, utočišta od rada, dobrovoljne, humane, van sfere korisnog, bezbrižne, autonomnog vremena i prostora, kosmičke i igre sveta teško da bi mogle odgovarati problematici savremenih video-igara.
Reference
Božović, R. (2003) U traganju za dokolicom. Podgorica: Pobjeda
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda. Sarajevo: Veselin Masleša
Grlić, D. (1978) Estetika III - smrt estetskog. Zagreb: Naprijed
Huizinga, J. (1992) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Juul, J. (2004) Introduction to Game Time. u: Wardrip-Fruin N., Harrigan P. [ur.] First Person: New Media as Story, Performance and Game, London, Cambridge: MIT Press, str. 131-133
Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Uzelac, M. (1999) Estetika. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1402069M
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka