Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
2013, br. 138, str. 267-279
Sajber performans kao novomedijska umetnost - praksa i ontologija
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: izvođačka umetnost; novomedijska umetnost; sajber performans; virtuelna realnost; privid; ontologija
Sažetak
Ovaj tekst problematizuje odnos između sveta realnosti i privida u sferi globalne dominacije sajber kulture, kroz transformaciju jedne od praksi izvođačkih umetnosti u novomedijsku umetničku praksu. Klasičan teatar prešao je dug put od razbijanja tradicionalnih formi, preko sve češćeg uvođenja novih tehnologija u živu izvedbu, do totalne transformacije u prostoru interneta. To je otvorilo problematiku postojanja samog teatarskog čina kao izvođenja koje se odigrava sada i ovde i koje radi isključivo sa ljudskim telom, tj. živim likom (što ga kao praksu odvaja od svih drugih umetnosti). Nakon što je izvršena ključna intervencija sa esencijalnim određenjem teatra, premeštanjem pozorišta kao komunikacijske forme u sajber prostor, teorija se našla na veoma klizavom polju interpretacije i kritičkog pristupanja njegovoj novoj ontologiji. Ovim tekstom samo otvaram neka pitanja, ne iznoseći eksplicitno uverenja, niti ikakav zaokružen stav o ovoj temi, s obzirom da problematika umetnosti današnjice, u čijoj se specifičnoj sferi otvara polje za polemiku u oblasti ontologije novih medija i sama postavlja i razvija kao informatička mreža, bez mogućnosti za pouzdano utemeljenje i potpuno osvetljenje delovanja iste.
Reference
Argan, Đ.K., Oliva, A.B. (2006) Moderna umetnost 1770-1970-2000. Beograd: Clio, knj. 1
Bart, R. (1999) Smrt autora, iz suvremene književne teorije. u: Beker Miroslav [ur.] Zagreb: Matica Hrvatska, 176-181
Bodrijar, Ž. (1991) Similakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Brubaker, R., Coper, F. (2000) Beyond Identity. Los Angeles: University of California
Dekart, R. (1998) Meditacije o prvoj filozofiji u kojima se dokazuje božja egzistencija i razlika između ljudske duše i tijela. Beograd: Plato
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Đorđević, J. (2008) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Fink, B. (2009) Lakanovski subject. u: Između jezika i jouissance, Zagreb: Kruzak
Hansen, M.B.N. (2004) New philosophy for new media. Cambridge, MA: The MIT Press
Haravej, D. (2002) Manifest za kiborge. u: Feminističko čitanje slike, zbornik radova, Beograd: Centar za vizuelne komunikacije
Heim, M. (1998) Virtual Realism. New York: Oxford University Press
Ibersfeld, A. (1982) Čitanje pozorišta. Beograd: Vuk Karadžić, 158
Jovićević, A., Vujanović, A. (2007) Studije izvođačkih umetnosti. Beograd: Fabrika knjiga
Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Lehman, H.T. (2004) Postdramsko kazalište. Zagreb
Manovich, L. (2003) Media, software and meta-media. http://dichung-digital.org/2003/3-manovich.htm
Manovich, L. (2001) The language of New Media. MIT press, http://www.manovic.net/LNM/Manovich.pdf, 5.2.2013
Schechner, R. (1998) Performance theory. New York - London: Routledge
Šuvaković, M. (2001) Paragrami tela/figure. Beograd: Centar za novo pozorište i igru
Virilio, P. (2004) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vujanović, A. (2004) Razarajući značitelji/e peformansa. Beograd: SKC
Vuksanović, D. Prilog kritici ontologije medija. http://www.komunikacija.org rs/komunikacija/casopisi/zbornikfdu/10/08/download_ser_l at, 5. 2. 2 13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1338267C
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka