Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 83  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 50, str. 205-226
Subliminalne poruke u zatvoru
Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, Bihać, Bosna i Hercegovina

e-adresadamir.nadarevic2@gmail.com
Sažetak
Subliminalne su poruke svuda oko nas, htjeli mi to priznati ili ne. Mogućnosti svjesnog utjecaja na nesvjesno s ciljem manipulacije ljudskog ponašanja su istraživane još od davne 1884. godine (američki istraživači Pierce i Jastrow). Zatvori su simbol moći države, instrument straha i, na kraju, mjesta u koja se smještaju osobe čije je ponašanje neprihvatljivo za zajednicu. Zbog toga, određeni oblici manipulacije zatvorenicima, koji se odvijaju pod krinkom preodgoja i resocijalizacije, kao deklarativnih ciljeva kažnjavanja, smatraju se legitimnim "pravom" države. Ono čime će se ovaj rad posebno baviti je upravo detektiranje subliminalnih poruka, kao manipulacijskih instrumenata, kojima su zatvorene osobe izložene u toku izdržavanja kazne zatvora. U radu je dana definicija subliminalnih poruka, prikazani su načini kako se subliminalne poruke mogu umetnuti u određeni sadržaj aktivnosti koje se provode u zatvoru, te se procjenjuje njihova preodgojna vrijednost. Poseban naglasak je dat na simbole zatvora kao nosioce subliminalnih poruka, na samu arhitekturu zatvora, raspored prostorija kako onih u kojima rade uposlenici tako i onih u kojima borave zatvorenici, boje tih prostorija, mirise i zvukove u njima, različite načine likovnog izražaja ali i na odnose između uposlenika i zatvorenika te međusobne odnose zatvorenika, običaje, ceremonije, govor i geste. Sve nabrojano, u konačnici, ima najmanje dvije dimenzije, deklarativnu (pravno reguliranu) i, za razumijevanje zatvora i njegove zadaće znatno vrijedniju, prikrivenu, subliminalnu.
Reference
*** (2009) Uvod. u: Jelavić, Željka [ur.] Moć boja - kako su boje osvojile svijet, Zagreb: Etnografski muzej, str. 7-15
Adler, P.A., Adler, P. (1998) Observational techniques. u: Denzin, N.; Lincoln, Y. S. [ur.] Collecting and interpreting qualitative materials, London: Sage, str. 79-110
Bauer, V. (2018) Glas i seksualnost - što znamo, a što osjećamo. Javno zdravlje, Dostupno na: http://javno-zdravlje.hr/glas-i-seksualnost-sto-znamo-a-stoosjecamo/ pristupljeno 25. XII 2018
Bentam, Dž. (2014) Panoptikon. Novi Sad: Mediterran Publishing d.o.o
Bilban, M. (2015) Lastnosti barv. Delo in varnost. 60: 27-34
Brumfield, C.R., Goldney, J., Gunning, S. (2008) Whiff!: The revolution of scent communications in the information age. New York: Quimby Press
Clarke, R.V., ed. (1997) Situational crime prevention: Successful case studies. Albany, N.Y: Harrow and Heston, Second Edition
Dhami, M.K., Ayton, P., Loewenstein, G. (2007) Adaptation to imprisonment-indigenous or imported?. Criminal justice and behavior, Vol 34, str 1085-1100, American Association for Correctional and Forensic Psychology, http://sds.hss.cmu.edu/media/pdfs/loewenstein/AdaptPrisonmentIndigenous.pdf
Durkheim, È. (1992) Samomor -Prepoved incesta in njeni izviri. Ljubljana: ŠKUC - Filozofska fakulteta
Ferić, J.M. (2003) Moć glazbe. Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja - Služba zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP)
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gafford, R. (1958) The operational potential of subliminal perception. Dostupno na: https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000606555. pdf pristupljeno 15. II 2021
Goffmann, I. (1961) Asylums. Harmondsworth: Penguin Books
Gorinšek, G. (2015) Uloga mirisa i njihova važnost u svakodnevnom životu čovjeka. Dostupno na http://aromaterapija.info/blog/uloga-mirisa-i-njihova-vaznost-u-svakodnevnom-zivotu-covjeka/ pristupljeno 25. V 2018. godine
Gulin-Zrnić, V., Potkonjak, S., Škrbić-Alempijević, N. (2020) Dvije osobe ulaze za umjetničko oslikavanje - etnografija zatvora kao mjesta umjetnosti. Život umjetnosti, (106): 138-164
Gussak, D. (2007) The effectiveness of art therapy in reducing depression in prison populations. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51(4): 444-460
Herz, S.R., Beland, S.L., Hellerstein, M. (2004) Changing odor hedonic perception through emotional associations in humans. International Journal of Comparative Psychology, 17(3): 315-338
Ignjatović, D. (2018) Kontroverze kazne zatvora i ustanova za njeno izvršenje. Sociologija, LX(4): 750-768
Javornik, M., Šebart, M. (1990) Mesto vzgojne institucije v družbi. Iskanjavzgoja, prevzgoja, 10: 3-15
Key, W.B. (1989) The age of manipulation: The con in confidence, the sin in sincere. Lanham: Madison Books
Korać, H. (2008) Penologija. Kiseljak: Pravni fakultet u Kiseljaku
Kvas, T. (2011) Barve, njihov vpliv in pomen. Slovenske novice, Dostupno na http://old.slovenskenovice.si/lifestyle/astro/barve-njihov-vpliv-pomen pristupljeno 12. VII 2018. godine
Lindstrom, M. (2012) Kupologija - istine i laži o tome zašto kupujemo. Zagreb: Tisak
Lovgren, B. (1996) Color your world: How colors affect workplace productivity. Business Mexico, 6: 20-22
Macanović, N., Nadarević, D. (2014) Penološka andragogija. Banja Luka: Evropski defendologija centar
Mirjana (2012) Norveški zatvor. Media. In media res, Dostupno na https:// www.medias.rs/norveski-zatvor pristupljeno 1. X 2018
Platon (2002) Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod (BIGZ), preveli: dr Albin Vilhar i dr Branko Pavlović, peto izdanje
Pranić, K. (2014) Mirišu NAM sretni dani. Dostupno na https://lider.media/ lider-trend/boz-mirisu-nam-sretni-dani/ pristupljeno 25. V 2018. godine
Puhalović, M. (2007) Brainwave relaksacija korisnika. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ruch, S., Züst, M.A., Henke, K. (2016) Subliminal messages exert long-term effects on decision-making. Neuroscience of Consciousness, 2016(1): 1-9
Soomro, Y.A. (2018) Does subliminal advertisement affect consumer behavior?: An exploratory comparative analysis between marketing and nonmarketing professionals. u: The fourth scientific conference on economics and managerial studies, Saudi Arabia: King AbdulAziz University Jeddah, 1828-1843
Šefčić, M. (2021) O projektu Horizont slobode. u: Šefčić, M.; Meić, V. [ur.] Horizont slobode, Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Špadijer-Džinić, J. (1973) Zatvoreničko društvo. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Špadijer-Džinić, J., Pavićević, O., Simeunović-Patić, B. (2009) Žena u zatvoru - deprivacije zatvoreničkog života. Sociologija, vol. 51, br. 3, str. 225-246
Treimer, M., Simonson, M. (1988) Subliminal messages, persuasion, and behavior change. Journal of Social Psychology, 128(4): 563-565
Valdez, P., Mehrabian, A. (1994) Effects of color on emotions. Journal of experimental psychology. General, 123(4): 394-409
Zlatko, M., Nikolić, G. (2013) Subliminalne poruke i tehnike u medijima. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XI, br. 2, 293-312
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/cm16-32876
primljen: 24.09.2021.
prihvaćen: 23.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka