Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 44, br. 1-2, str. 17-21
Trendovi proizvodnje i primene ambalaže sa gledišta održivog razvoja
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: ambalaža; životna sredina; održivi razvoj; JUS ISO 14000
Sažetak
Ambalaža je kompleksni zagađivač koji utiče na promenu prirodnih odnosa u životnoj sredini. Strategija održivog razvoja nalaže - propisuje pravce aktivnosti čovekovog delovanja u zaštiti, obnavljanju i unapređivanju prirodnih odnosa u životnoj sredini. Standardi serije JUS-ISO 14000 odnose se na upravljanje zaštitom životne sredine. U radu je naglašena specifična primena standarda ove serije na proizvodnju i primenu svih vrsta ambalaže. Zaključeno je da ambalaža jeste zagađujuća supstancija, ali jedini pravi zagađivač životne sredine jeste čovek.
Reference
*** (2000) Zakon o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - nacrt. u: Uticaj ambalaže na životnu sredinu - tematski zbornik radova sa savetovanja, Novi Sad: Tehnološki fakultet, 319-35
EC (1997) Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste. 97/129, (Text with EEA relevance)
EC (1997) Commission Decision of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste. 97/138, (Text with EEA relevance)
EEC (1981) Council recommendation of 3 December 1981 concerning the re-use of waste paper and the use of recycled paper. 81/972
EEC (1975) Council Directive 75/442 on waste, 15 July. Document 375L0442
Manojlović, Đ. (1999) Naftni priručnik - goriva i maziva. Beograd: ANSA and CO
Perović, N. (2001) Ambalaža kao faktor konkurentnosti jugoslovenskog izvoza. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14040: Upravljanje zaštitom životne sredine - Ocenjivanje životnog ciklusa - Principi i okvir. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14041: Upravljanje zaštitom životne sredine - ocenjivanje životnog ciklusa - definisanje cilja i predmeta i analiza inventara. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14020: Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - opšti principi. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO uputstvo 64: Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (1998) JUS ISO 14000: Upravljanje zaštitom životne sredine - zbirka osnovnih standarda. Beograd
Vujković, I.A., Gvozdenović, J.J., Curaković, M., Lazić, V.L. (1993) Ekološki balans ambalaže. u: Savetovanje jugoslovenske industrije mesa, (42), Kikinda
Vujković, I.A. (1995) Ambalaža i ekologija. Poli, Novi Sad, 5-6: 7-10
Vujković, I.A., Curaković, M., Gvozdenović, J.J., Lazić, V.L. (1996) Ekološki aspekti ambalaže za pakovanje hrane. Savez inženjera i tehničara Vojvodine
Vujković, I.A. (2000) Iskorišćena aluminijumska ambalaža - vrlo vredna sekundarna sirovina. u: VIII Konferencija industrije aluminijuma SR Jugoslavije, Tara, Zbornik radova, str. 115-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.