Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Praktični problemi integrisanih menadžment sistema u grafičkoj industriji
Techno plastika, Beograd
Sažetak
Integrisani menadžment sistemi su već postali provereno pouzdan i dobar alat u dostizanju vrhunskog kvaliteta poslovanja svake perspektivne kompanije koja ima ciljeve napredovanja ka mnogo savršenijim i sofisticiranijim modelima menadžmenta kvalitetom. Njihova mogućnost obuhvatanja koncepcijski različitih menadžment sistema a istovremeno i dodirivanje najsitnijih detalja pojedinih parcijalnih menadžment sistema, omogućili su shvatanje kvaliteta u mnogo širokom dijapazonu, stvarajući predivnu fuziju svih sfera poslovanja jedne moderne kompanije a sve u cilju mnogo kvalitetnijeg poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu. Na putu dostizanja željenih i postavljenih ciljeva poslovanja, javljaju se mnogi problemi subjektivne i objektivne prirode, za čije rešavanje ne postoji već ispitan model ni praktična verifikacija. Takvih problema u grafičkoj industriji ima mnogo, a njihovo rešavanje se realizuje partikularno počevši od momenta identifikacije problema.
Reference
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135
*** (1997) Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka. Službeni glasnik RS, 30 i 35
*** (2004) Made in Europe, Issue 1, str. 19-23
*** (1996) Zakon o postupanju sa otpadnim materijama. Službeni glasnik RS, 25 i 26
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (1988) Zakon o zaštiti od požara. Službeni glasnik SRS, 37
*** (1993-2005) Zakon o zaštiti od požara. Službeni glasnik RS, 55/93, 67/93, 48/94, 101/05 i drugi zakoni
Počuča, N., Aranđelović, S., Horvat, Ž. (2005) Zaštita životne okoline - upravljanje komunalnim otpadom. Privredni pregled
Vujković, I.A. (1997) Polimerna i kombinovana ambalaža. Novi Sad: Poli
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Ekonomika (2011)
Ekološki ishodi pakovanja prehrambenih proizvoda
Đoković Goran

Zb Tehnol fak Leskovac (2002)
Polimerna ambalaža u farmaceutskoj indistriji
Zlatković Saša, i dr.

Tehnologija mesa (2002)
Uticaj karakteristika ambalažnih materijala na održivost viršli
Šakota Tamara, i dr.

prikaži sve [7]