Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 32, br. 1, str. 94-101
Biološke osobine odabranih genotipova drena (Cornus mas L.)
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo i vinogradarstvo i hortikulturu
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
Sažetak
Na odabranim genotipovima drena sa lokaliteta Poliklinika (Novi Sad), za potrebe dalje selekcije izvršena je morfometrijska analiza i određen hemijski sastav plodova. U toku 2007. i 2008. godine obavljena su i fenološka osmatranja. Praćeno je nastupanje početka i punog cvetanja, te precvetavanje i početak listanja, a na osnovu ovih parametara izračunata je dužina trajanja fenofaze cvetanja. Takođe, beleženi su i datumi početka zrenja i period nastupanja pune zrelosti. Sadržaj vitamina C znatno je varirao u zavisnosti od genotipa (od 18,69 do 45,24 mg/100 g ploda). Prosečan sadržaj ukupnih šećera iznosio je 17,98%, a ukupnih kiselina 2,26%. Najveći sadržaj antocijana zabeležen je kod genotipa C-PC9, dok je najviše taninskih materija sadržao plod genotipa A-PC1. Utvrđen je visok efekat godine na vreme nastupanja i trajanje pojedinih fenoloških faza. U zavisnosti od genotipa i godine osmatranja, puna zrelost postignuta je već od 27. jula (genotip B-PC2, u 2007. god.) do 29. avgusta (B-PC8, u 2008. god.), dok je prosečan datum dostizanja pune zrelosti bio 14. avgust. Prosečno trajanje fenofaze sazrevanja u zavisnosti od genotipa iznosilo je od 20 (B-PC7) do 38 dana (C-PC6), odnosno 27 dana u proseku svih genotipova.
Reference
Bijelić, S., Ninić-Todorović, J., Jaćimović, G., Gološin, B., Cerović, S., Vidicki, B. (2007) Morfometrijske osobine plodova odabranih genotipova drena. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 6, str. 130-137
Bijelić, S., Ninić-Todorović, J., Gološin, B., Cerović, S., Milenković, P., Popov, B. (2007) Varijabilnost plodova odabranih genotipova drena (Cornus mas L.). Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 15-20
Bijelić, S., Ninić-Todorović, J., Gološin, B., Cerović, S., Ognjanov, V. (2008) Selekcije drijena (Cornus mas L.) Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. u: 43th Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, Book of papers, Opatija, Hrvatska, February, 18-21
Brindza, P., Brindza, J., Toth, D., Klimenko, S., Grigorieva, O. (2006) Slovakian Cornelian cherry (Cornus mas L.): Potential for cultivation. Acta Horticulturae, br. 760
Demir, F., Hakki, K.I. (2003) Some nutritional, pomological and physical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.). Journal of Food Engineering, vol. 60, br. 3, pg. 335-341
Dudukal, D., Rudenko, G.I.S. (1984) Osobennosti rosta kizila v lesnyh nasaždenijah. Kišinev: Akademija nauk moldavskoj SSSR - Botaničeskij sad, ??104-118, 33-35, Štiinca
Guleryuz, M., Bolat, I., Pirlak, L. (1996) Selection of table cornelian cherry (Cornus mas L.) types in Coruh Valley. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22, str. 357-364
Jaćimović, V. (2006) Biološko-tehnološke osobine selekcija drijena (Cornus mas L) u Gornjem Polimlju i mogućnosti razmnožavanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Jovančević, M., Mijović, S. (2002) Ispitivanje kvalitativnog i kvantitativnog sadržaja antocijana u plodu drijena (Cornus mas L.) u Polimlju
Kalkisim, O., Odabas, F. (1994) Studies of breeding by selection of cornelian cherry on Vezirkopru, district of Samsun. O.M.U. J. of the Faculty of Agron, 9:. str. 57-64
Kišgeci, J. (2002) Lekovito bilje - gajenje, sakupljanje, upotreba. Beograd: Partenon
Klimenko, S.V. (1990) Kizil v Ukraine. Kiev, Ukraina: Dumka naikova v Kieve
Korać, M., Ninić-Todorović, J., Gološin, B. (1996) Characteristics of cornel selections from Novi Sad. u: 1st Congress of biologists of Macedonia, Abstract book, Ohrid, p. 176
Krgović, Lj., Vračar, L.O. (1998) Važnije osobine odabranih tipova (Cornus mas L) drijena u Polimlju. Jugoslovensko voćarstvo, 32, 121-122: 65-72
Lufti, P., Muharrem, G., Ibrahim, B. (2003) Promising cornelian cherries (Cornus mas L) from the Northeastern Anatolia region of Turkey. Journal of the American Pomological Society, vol. 57, br. 1, pg. 14-19
Ninić-Todorović, J., Cerović, S., Gološin, B., Bijelić, S., Miletić, R. (2005) Pomološko-biohemijske karakteristike odabranih genotipova drena. Voćarstvo, vol. 39, br. 152, str. 395-399
Pamplona, R.H.D. (2000) Uživajte zdrav život. Beograd: Preporod
Vračar, L.O. (2001) Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća, povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Novi Sad: Tehnološki fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka