Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2008, br. 39, str. 85-90
Hemijske karakteristike kultivisanog ploda crne zove
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: elderberry; berries; chemical composition; color; mineral substances
Sažetak
Bobičasti plodovi crne zove iz domaće selekcije analizirani u ovom radu pokazali su bogati hemijski sastav. Određeni visok sadržaj proteina i prisustvo sedam esencijalnih aminokiselina doprinose visokom protektivnom efektu ovoga ploda, kod mnogih hroničnih degenerativnih bolesti. Rezultati ispitivanja prikazani u ovome radu ukazuju na visok sadržaj antocijana, vitamina C, mineralnih i pektinskih materija plodova crne zove poreklom iz Srbije. Dobijene vrednosti hemijskih analiza potvrđuju da se ekstrakti crne zove mogu koristiti kao izvor prirodnih aktivnih jedinjenja i kao mogući nutritivni dodatak prehrambenim proizvodima. Hemijske analize na referentne parametre potvrđuju visoku nutritivno-fiziološku vrednost uzoraka i potpunu opravdanost angažovanja na ovoj selekciji i proizvodnji u plantažnim uslovima.
Reference
*** (1995) Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda. Službeni list SRJ, 33
*** (1983) Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i fizičkih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voća i povrća. Službeni list SFRJ, br 29
Ćirić, D., Vujičić, B., Bardić, Ž. (1974) Priručnik za kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda od voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Enachescu, D.M. (1995) Fruit and vegetable processing: Food and agriculture organization of the United Nations. FAO Agricultural Services Bulletin, Rome, br. 119, str. 240
Giusti, M.M., Wrolstad, R.E. (2001) Characterization and measurement of anthocyanins by UV-visible spectroscopy. u: Current Protocols in Food Analytical Chemistry, New York: John Wiley & Sons
Karlson, P. (1993) Biokemija za studente kemije i medicine. Zagreb: Školska knjiga
Nenadović-Mratinić, E., Kojić, M. (1998) Samonikle vrste voćaka Srbije. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Popov-Raljić, J. (1999) Tehnologija i kvalitet gotove hrane. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Prior, R.L. (2003) Fruits and vegetables in the prevention of cellular oxidative damage. Am J Clin Nutr, 78(3 Suppl): 570S-578S
Vračar, L.O. (2001) Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća, povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Wall, M.M., Bosland, P.W. (1998) Analytical methods for color and pungency of chiles - Capsicums. u: Wetzel D., G.Charalambous [ur.] Instrumental methods in food and beverage analysis, Amsterdam, itd: Elsevier Science Publishers, str. 347-373
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT0839085V
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.

Povezani članci

Acta periodica technologica (2001)
Kvalitet dijetetskih želiranih proizvoda
Tepić Aleksandra N., i dr.

Acta periodica technologica (2003)
Niskoenergetske marmelade
Pavlović Saša R., i dr.

Ekonomika (2011)
Senzorna analiza kao faktor kreiranja vrednosti brenda prehrambenih proizvoda
Ivović Jelena

prikaži sve [42]