Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Pakovanje i održivost prehrambenih proizvoda
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-341002B: Proizvodi od sušenog voća + Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-371013: Tehnologija salatnih preliva i salata na bazi majoneza + Projekat Ministarstva nauke Republike Sr

Ključne reči: ambalažni materijali; ambalaža; procesi pakovanja; održivost prehrambenih proizvoda
Sažetak
Savremena tehnološka dostignuća omogućavaju da se kvalitet hrane, proizveden raznim tehnološkim postupcima sačuva u odabranoj ambalaži optimalnim postupkom pakovanja. Da bi se nutritivna vrednost i kvalitetna svojstva prehrambenih proizvoda što duže zadržali, potrebno je odabrati adekvatnu i funkcionalnu ambalažu. Pri tome, trajnost visoko vrednih prehrambenih proizvoda, zavisi od zaštitnih karakteristika kombinacija ambalažnog materijala, vrste i oblika ambalaže. U zavisnosti od kvaliteta upakovanog sadržaja, potreba, odnosno dužine održivosti proizvoda, postoji široka paleta ambalažnih materijala, njihovih kombinacija, specifičnosti primene ambalaže kao i raznovrsnost oblika i dizajna upotrebljene ambalaže. U radu su dati rezultati analize kvaliteta ambalažnog materijala, načina formiranja i hermetizacije ambalaže za pakovanje osetljivih proizvoda koji za dužu održivost zahtevaju pakovanje u vakuumu ili inertnoj atmosferi.
Reference
Curaković, M., Lazić, V., Gvozdenović, J. (1988) Aseptičko pakovanje u prehrambenoj industriji. Savremeno pakovanje, 29, 2, str. l3-l5
Curaković, M., Lazić, V.L., Gvozdenović, J.J., Vujković, I.A. (1996) Zaštitne osobine ambalaže za pakovanje hrane. Hrana i ishrana, vol. 37, br. 1-4, 63-67, IX Jugoslovenski Kongres o ishrani, Kotor, Uvodni referat
Gvozdenović, J., Popov-Raljić, J., Curaković, M. (2000) Investigation of characteristic colour stability of powdered orange. Food Chemistry, vol. 70, br. 3, str. 291-301
Gvozdenović, J., Curaković, M., Lazić, V. (1998) Pakovanje pekarskih proizvoda korišćenjem modifikovane atmosfere. Žito-Hleb, 25, 1, str. 17-21
Gvozdenović, J., Curaković, M., Vujković, I. (1982) Primena kombinovanih ambalažnih materijala za pakovanje dehidriranih proizvoda. Savremeno pakovanje, 23, 5, str. 20-24., VI Kongres o ishrani naroda Jugoslavije, Novi Sad
Gvozdenović, J., Curaković, M. (1995) The influence of packaging and storage time on the colour of dehydrated raspberry. Acta alimentaria, 24(3): 257-268
Gvozdenović, J., Filipčev, B., Bodroža-Solarov, M., Lazić, V., Romarić, R., Svrzić, G. (2006) Effects of packaging materials and storage time on the quality of sensitive food products. u: World Congress of Public Health Nutrition Society (I), Barcelona, str. 249
Gvozdenović, J. (1981) Ispitivanje podobnosti kompleksnih ambalažnih materijala i ambalaže za pakovanje instant paradajza. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Magistarski rad
Gvozdenović, J.J. (1987) Uticaj osobina semipermeabilne višeslojne ambalaže na promene kvaliteta praha maline. Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Gvozdenović, J.J., Aljilji, A.R., Lazić, V.L., Tepić, A.N., Svrzić, G.V. (2007) Uticaj zaštitnih karakteristika ambalažnih materijala na pakovanje sušenog voća. Acta periodica technologica, br. 38, str. 21-28
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V. (1993) Ambalaža i njen uticaj na održivost sušenog voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V., Lazić, V.L. (2001) Ambalaža, plasman, marketing. u: Jugoslovensko savetovanje - Proizvodnja, prerada i plasman šljive i proizvoda od šljive (3), Koštunići 8.-9. 09, zbornik radova, str. 54
Hanlon, J.F. (1984) Handbook of package engineering. London: Academic Press
Heiss, R. (1980) Verpackung von Lebensmitteln. Berlin, itd: Springer Verlag
Lazić, V., Curaković, M., Gvozdenović, J., Vujković, I. (1993) Influence of semi permeability of packaging materials and packaging on the atmosphere in the packaging. u: 11th International Chemical Equipment Design and Automation, CHISA '93, Prag, Proceedings, str. 397-399
Lazić, V., Petrović, L., Gvozdenović, J., Džinić, N., Tasić, T., Tomović, V., Ikonić, P. (2007) Packaging materials and conditions for packing of fresh meat. u: I International Congress, Food Technology, Quality and Safety, XI Symposium NODA, Novi Sad, str. 58-65
Tadić, M., Stojiljković, S., Gvozdenović, J.J. (1991) Karakteristike i mogućnosti primene kombi doza za pakovanje raznih vrsta proizvoda. Savremeno pakovanje, Beograd, 3, 26-29
Varsanyi, I. (1985) Packed food quality changes during storage. u: Symposium on aseptic Processing and Packaging of Foods, Proceedings, Tylosand, Sweden
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka