Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Uticaj zaštitnih svojstava ambalažnih materijala na promene kvaliteta upakovane sušene jabuke
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-341002B: Proizvodi od sušenog voća

Ključne reči: sušena jabuka; barijerna svojstva ambalažnih materijala; sadržaj suve materije; aw vrednost; HMF; polifenoli
Sažetak
U radu su dati rezultati ispitivanja barijernih svojstava različitih vrsta i kombinacija ambalažnih materijala.Na osnovu dobijenih rezultata, odabrane su karakteristične kombinacije ambalažnih materijala od kojih su formirane ambalažne jedinice u koje je upakovana sušena jabuka. Tokom skladištenja u upakovanom proizvodu su praćene promene sadržaja suve materije, aw vrednosti i promene boje preko sadržaja HMF-a i polifenola.Rezultati ukazuju na uticaj vrste, kombinacije i barijernih svojstava primenjenih ambalažnih materijala na kvalitet upakovane sušene jabuke.
Reference
Achour, M. (2005) A new method to assess the quality degradation of food products during storage. Journal of Food Engineering, str. 125-127
Curaković, M., Vujković, I.A., Grozdanović, J.J., Lazić, V.L. (1992) Praktikum - kontrola ambalažnih materijala i ambalaže. Novi Sad: Tehnološki fakultet, II dopunjeno izdanje
Ćirić, D., Vujičić, B., Bardić, Ž. (1975) Priručnik za kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda od voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Dirim, S.N., Ozden, O.H., Bayindirli, A., Esin, A. (2004) Modification of water vapor transfer rate of low density polyethylene films for food packaging. Journal of Food Engineering, 63, 9-13
Gvozdenović, J., Curaković, M. (1984) Pakovanje sušenog voća i povrća. u: Zbornik radova za Savetovanje jugoslovenske industrije za preradu voća i povrća, Novi Sad: Tehnološki fakultet, str. 153-161
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V. (1993) Ambalaža i njen uticaj na održivost sušenog voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Heiss, R. (1980) Verpackung von Lebensmitteln. Berlin, itd: Springer Verlag
Labuza, T.P., Saltmarch, M. (1980) The no enzymatic browning reaction as affected by water in foods. u: Rockland L.B. and Stewart G.V. [ur.] Properties of water related to food quality and stability, London - New York - San Francisco: Academic Press, str. 360
Nijhuis, H.H., Torringa, H.M., Muresan, S., Yuksel, C. (1998) Approaches to improving the quality of dried fruit and vegetables. Technology, 9, str. 13-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka