Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Ambalža i uslovi pakovanja sušenog voća
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: Ambalaža; sušeno voće; održivost kvaliteta
Sažetak
Sušeno voće je prehrambeni proizvod visokog kvaliteta. Održivost nutritivnih vrednosti ovog proizvoda zavisi od vrste primenjenih ambalažnih materijala, ambalaže kao i načina pakovanja. Prehrambeni proizvodi srednje vlažnosti, kao što je sušeno voće od 10–50%, smanjenjem vode tehnološkim postupkom sušenja, dolaze u opseg higroskopnosti i osetljivi su na biohemijske promene. Pogodnim odabiranjem barijernih svojstava ambalaže i procesa pakovanja, sušeno voće, pored kvalitetne prezentacije proizvoda, održava svoj neizmenjen kvalitet do primene od strane potrošača.
Reference
Curaković, M., Gvozdenović, J.J., Lazić, V.L. (1998) Uloga papirne i kartonske ambalaže u pakovanju prehrambenih proizvoda. Savremeno pakovanje, Beograd, 1-3, 21-26
Curaković, M., Lazić, V.L., Gvozdenović, J.J., Vujković, I.A. (1996) Zaštitne osobine ambalaže za pakovanje hrane. Hrana i ishrana, vol. 37, br. 1-4, 63-67, IX Jugoslovenski Kongres o ishrani, Kotor, Uvodni referat
Gvozdenović, J.J. (1987) Uticaj osobina semipermeabilne višeslojne ambalaže na promene kvaliteta praha maline. Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V. (1993) Ambalaža i njen uticaj na održivost sušenog voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Gvozdenović, J.J., Popov-Raljić, J., Curaković, M.V. (2000) Investigation of characteristic colour stability of powdered orange. Food Chemistry, vol. 70, br. 3, str. 291-301
Gvozdenović, J.J., Curaković, M., Lazić, V.L. (2000) Stanje i pravci razvoja proizvodnje ambalaže od papira, kartona i kombinovanih materijala u svetu. u: Jugoslovensko savetovanje iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, sa međunarodnim učešćem (6), Zbornik radova, Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet / TMF, str. 73-82
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V., Lazić, V.L. (2001) Ambalaža, plasman, marketing. u: Jugoslovensko savetovanje - Proizvodnja, prerada i plasman šljive i proizvoda od šljive (3), Koštunići 8.-9. 09, zbornik radova
Heiss, R. (1980) Verpackung von Lebensmitteln. Berlin, itd: Springer Verlag
Labuza, T.P., Saltmarch, M. (1980) Properties of water related to food quality and stability. u: Rockland L.B.and Stewart G.V. [ur.] The nonenzymatic browning reaction as affected by water in foods., New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 360
Lazić, V.L., Curaković, M., Gvozdenović, J.J. (1996) Barijerna svojstva ambalažnih materijala i njihov značaj u tehnologiji hrane. u: Jugoslovenski simpozijum i hemiji i tehnologiji makromolekula (12), Zbornik izvoda, Herceg Novi, str. 220
Tadić, M., Stojiljković, S., Gvozdenović, J.J. (1991) Karakteristike i mogućnosti primene kombi doza za pakovanje raznih vrsta proizvoda. Savremeno pakovanje, Beograd, 3, 26-29
Varsanyi, I. (1985) Packed food quality changes during storage. u: Symposium on aseptic Processing and Packaging of Foods, Proceedings, Tylosand, Sweden
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka