Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2000, br. 31, str. 71-81
Značaj polimera u proizvodnji ambalaže i zaštita životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Sažetak
Od polimernih materijala proizvodi se polimerna i kombinovana ambalaža. Međutim, polimerni materijali se koriste i kao pomoćni materijali u proizvodnji ostalih vrsta ambalaže. Iako je njihovo učešće mala, može se zaključiti da bez polimernih materijala nema ni jedne vrste ambalaže. U proizvodnji metalne i staklene ambalaže se polimerni materijali koriste kao zaptivne mase. Polimerni materijali se ne koriste kod papirne i kartonske ambalaže za neposredno pakovanje samo nekih prehrambenih i sličnih proizvoda, dok se za ostala pakovanja papiri i kartoni oplemenjavaju polimernim materijalima. Životna sredina je ugrožena procesima proizvodnje i primene ambalaže, kao i iskorišćenom i odbačenom ambalažom. Poslednja shvatanja o uticaju ambalaže na životnu sredinu prioritet daju lakšoj i ambalaži izrađenoj od materijala koji se mogu reciklovati. Kod takvog prilaza ovoj problematici polimerni materijali u značajnoj meri mogu uticati na smanjenje zagađenja životne sredine.
Reference
Bauer, U. (1981) Verpackung. Wurzburg: Vogel-Verlag
Crnčević, V. (1980) Ambalaža za životne namirnice. Beograd: Privredni pregled
Heiss, R. (1980) Verpackung von Lebensmitteln. Berlin, itd: Springer Verlag
Jovanović, S.M. (1993) Ponovna upotreba polimernih materijala i zaštita životne sredine. u: I Jugoslovenski kongres plastičara i gumara : Plastigum '93 : Vrnjačka Banja 27-29. april 1993, str. 33-35
Sacharow, S., Griffin, R.G. (1970) Food packaging. Westport: AVI Publishing company, Inc
Sacharow, S. (1979) Packaging regulations. Westport: AVI Publishing company, Inc, str. 127
Vujković, I. (1995) Primena polimera za pakovanje hrane. u: Savetovanje 'Proizvodnja, prerada i primena gumenih i plastičnih materijala', Novi Sad, str. 63-66
Vujković, I. (1996) Ekološki aspekt ambalaže od polimernih materijala. u: Savetovanje 'Plastične mase - značaj i ekologija', Novi Sad, p. 27-33
Vujković, I. (1996) Uticaj ambalaže na čovekovu okolinu. u: Jugoslovenski kongres o ishrani (IX), Kotor, str. 156-157
Vujković, I.A., Gvozdenović, J.J., Curaković, M., Lazić, V.L. (1993) Ekološki balans ambalaže. u: Savetovanje jugoslovenske industrije mesa, (42), Kikinda
Vujković, I.A. (1997) Polimerna i kombinovana ambalaža. Novi Sad: Poli
Vujković, I.A. (1995) Ambalaža i ekologija. Poli, Novi Sad, 5-6: 7-10
Vujković, I.A. (1996) Ambalaža i čovekova okolina. Žito-hleb, 23 (1): 29-32
Vujković, I.A. (1995) Značaj polimernih materijala u izradi ambalaže. u: Zbornik radova 'Plastigum 95', Beograd, p. 129-134
Vujković, I.A. (1996) Polimerni materijali i ambalaža. u: XII jugoslovenski simpozijum o herniji i tehnologiji makromolekula, 227
Vujković, I.A. (1998) Značaj polimernih materijala za izradu ambalaže. Svet polimera, 1, 2, p. 55-63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka