Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 48, br. 6, str. 49-54
Segmentacija tržišta kao osnova tržišne politike preduzeća i njen uticaj na poslovnu politiku
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Proces segmentacije u pozicioniranju na izabranom ciljnom tržištu je u uslovima tranzicije dosta složen i rizičan. Segmentacija kao analitička podela tržišta na delove na koje preduzeće može da postavi sopstveni marketing program, podrazumeva monitoring i aktivno upravljanje tim delovima. Polazna osnova za segmentaciju tržišta, na kojem se javljaju određeni nosioci potreba, treba da postanu realno projektovane mogućnosti zadovoljenja istih. U takvim uslovima, konkretno mesto i uloga segmentacije tržišta u poslovnoj politici preduzeća, sastoji se u pružanju temeljnih informacija na osnovu kojih je moguće: • odrediti dugoročnu politiku i ciljeve poslovanja određenih privrednih subjekata, te odrediti konkretne aktivnosti koje bi trebalo da se realizuju u određenom vremenskom periodu te • kontrolisati i meriti efekte određene aktivnosti, kako sa stanovišta preduzeća, tako i sa aspekta korisnika. Da bi segmentacija tržišta kao podloga poslovne politike preduzeća bila realna, trebalo bi da svojim pristupom obuhvati celokupnost odnosa na tržištu na kome se, s jedne strane javljaju potrebe, a c druge strane organizacije koje realizuju tu aktivnost. Zadatak segmentacije tržišta u pripremi ponašanja preduzeća na tržištu, kao dela ukupne poslovne politike u tranzicionim uslovima poslovanja, bio bi da na temelju rezultata istraživanja pruži osnovicu za stvaranje proizvoda i usluga koje će biti prilagođene stalno menjajućim i uočenim potrebama.
Reference
Filipović, V.S., Kostić, M.M. (2001) Marketing menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Institut za menadžment
Fran, R., Massy, W.F., Windy, Y. (1972) New York: Market segmentation
Lancaster, G.A., Massingham, L.C. (1997) Menadžment u marketingu. Beograd: Grmeč
Miletić, S. (2001) Menadžment i tržišno okruženje. Niš: Ekonomika
Milisavljević, M.D. (2001) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Myers, J.H. (1986) Marketing. New York, itd: McGraw-Hill
Senić, R.V. (1999) Marketing menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Smith, W.R. (1956) Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. Journal of Marketing, 21, Jul, str. 3-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka