Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 59, br. 1, str. 25-34
Uticaj lokaliteta gajenja, mikrobioloških đubriva i oplemenjivača zemljišta na produktivnost heljde (Fagopyrum esculentum Moench)
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cUniverzitet u Podgorici, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora

e-adresadolijan@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta (MPNTR - 31037)

Sažetak
U ovom radu ispitivana je produktivnost heljde u zavisnosti od lokaliteta gajenja, prvenstveno nadmorske visine, kao i od primene mikrobioloških đubriva i oplemenjivača zemljišta. Ogledi su izvedeni tokom 2009. i 2010. godine na dva lokaliteta: u ravničarskom lokalitetu Valjeva (u 2009. godini, selo Jasenica koje se nalazi na 300 m nadmorske visine i u 2010. godini, selo Jovanja na 160 m nadmorske visine) i brdsko-planinskom lokalitetu Nova Varoš (selo Radijevići, na 1.065 m nadmorske visine). Zemljište na oglednim parcelama u oba lokaliteta je bilo kisele hemijske reakcije, sa 3-5% humusa, slabo obezbeđeno pristupačnim fosforom i dobro obezbeđeno kalijumom. U okviru cilja ispitivanja, u četiri ponavljanja, na ispitivanim lokalitetima primenjena su mikrobiološka đubriva Baktofil i Slavol neposredno pred setvu, samostalno ili u kombinaciji sa oplemenjivačima zemljišta (hidrogel i zeolit). Polovina svake elementarne parcele bila je prihranjena folijarno, mikrobiološkim đubrivom, Slavolom u koncentraciji od 50 ml na 10 l vode. U odnosu na kontrolnu varijantu (bez primene đubriva), u svim varijantama đubrenja sa prihranjivanjem su dobijeni veći prinosi zrna. Značajno veći prinosi zrna heljde su dobijeni na prvom lokalitetu, posebno u varijanti kombinovane primene Slavola i oplemenjivača zemljišta hidrogel.
Reference
Anisimov, M.M., Chaikina, E.L., Klykov, A.G., Rasskazov, V.A. (2013) Effect of seaweeds extracts on the growth of seedling roots of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) is depended on the season of algae collection. Agriculture Science Developments, 2(8): 67-75
Cawoy, V., Kinet, J., Jacquemart, A. (2008) Morphology of nectaries and biology of nectar production in the distylous species Fagopyrum esculentum. Annals of botany, 102(5): 675-84
Dolijanović, Ž., Oljača, S., Kovačević, D., Đorđević, S., Brdar, J. (2013) The effects of different fertilizers on spelt grain yield (Triticum aestivum ssp spelta). u: Fourth International Scientific Symposium ‘Agrosym 2013', Jahorina, pp. 506-510
Dolijanović, Ž., Oljača, S., Kovačević, D., Šeremešić, S., Jovović, Z. (2013) Produktivnost heljde (Fagopyrum esculentum Moench) u zavisnosti od lokaliteta gajenja. u: Zbornik izvoda VI Simpozijuma sa međunarodnim učešćem 'Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji', p. 29
Dražić, S., Vukićević, O. (1996) Uticaj agrozela na važnije osobine heljde (Fagopyrum esculentum Moench). Lekovite sirovine, vol. 45, br. 15, str. 23-28
Glamočlija, Đ.N., Glamočlija, M., Cvijanović, G. (2011) Heljda - privredni značaj, poreklo i površine, biološke i morfološke osobine, uslovi uspevanja, tehnologija proizvodnje, prerada zrna, priprema jela od zrna i brašna. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Glamočlija, Đ.N. (2012) Ratarstvo. Beograd: Draganić
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž. (2011) Grain yields of alternative small grains in organic field production. u: 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija, Proceedings of, pp. 80-83
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, S., Milić, V. (2009) Prinos nekih alternativnih vrsta pšenice u organskoj proizvodnji. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 70, br. 3, str. 17-25
Krupa-Kozak, U., Wronkowska, M., Soral-Šmietana, M. (2011) Effect of buckwheat flour on microelements and proteins contents in gluten-free bread. Czech Journal of Food Science, 29, 103-109
Maletić, R.O., Jevđović, R. (2003) Uticaj meteoroloških uslova na važnije kvantitativne i kvalitativne osobine heljde (Fagopyrum esculentum Moench). Journal of Agricultural Sciences, vol. 48, br. 1, str. 11-19
Nikolić, L., Latković, D., Berenji, J., Sikora, V. (2010) Morfološke karakteristike različitih sorti heljde (Fagopyrum esculentum Moench). Bilten za alternativne biljne vrste, vol. 42, br. 83, str. 53-59
Oljača, S., Bavec, F. (2011) Organska proizvodnja heljde i alternativnih žita - priručnik. Beograd: Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje 'Serbia Organica'
Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M., Đorđević, S. (2012) Effect of microbiological fertilizer and soil additive on yield of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)under high altitude conditions. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 3, str. 302-306
Oljača, S.I., Dolijanović, Ž.K., Glamočlija, Đ.N., Đorđević, S.S., Oljača, J.M. (2010) Produktivnost ozime raži u organskom i konvencionalnom sistemu gajenja. Journal of Agricultural Sciences, vol. 55, br. 2, str. 123-129
Oljača, S.I., Dolijanović, Ž.K., Glamočlija, Đ.N., Đorđević, S.S., Oljača, J.M. (2010) Prinos zrna heljde u organskom sistemu gajenja. u: Zbornik radova I nučnog simpozijuma agronoma sa međunarodnim učešćem, AGROSYM, Jahorina, str. 67-72
Popović, V., Sikora, V., Glamočlija, Đ., Ikanović, J., Filipović, V., Tabaković, M., Simić, D. (2013) Influence of agro-ecological conditions and foliar fertilization on yield and yield components of buckwheat in conventional and organic cropping system. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 29, br. 3, str. 537-546
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/jas1401025d
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka