Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 32, br. 4, str. 47-53
Prinos zrna ozime pšenice u dugotrajnoj monokulturi
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
Sažetak
Početak zemljoradnje bio je vezan za iskorišćavanje poljoprivrednih zemljišta bez ikakvog sistema. Sa porastom broja stanovnika, rasla je potreba za hranom a samim tim i za intenzivnijim korišćenjem zemljišnih površina, odnosno planiranom smenom useva u vremenu i prostoru. Međutim, pored pravilne smene useva u vremenu i prostoru, čovek je i u početku, a i sada, vrlo često primoran na gajenje jednog useva iz godine u godinu na istom polju. Osnovni razlozi zbog kojih se monokultura dugo održavala, a prisutna je i danas, jesu nedostatak obradivih površina i proizvodna orjentacija gazdinstva. Dominacija kukuruza i pšenice u setvenoj strukturi u Srbiji uglavnom uslovljava gajenje ovih useva u monokulturi ili u klasičnom dvopoljnom plodoredu. Osnovni nedostatak gajenja ozime pšenice u monokulturi jeste opadanje prinosa zrna, kao posledica malaksalosti ili premorenosti zemljišta. U ovom radu je ispitivan uticaj gajenja ozime pšenice u dugotrajnoj monokulturi, na zemljištu tipa izluženi černozem. Petnaestogodišnji period u kome su mereni prinosi zrna, na oglednom školskom dobru Poljoprivrednog fakulteta (Radmilovcu), je od 1992-2006. godine. Na osnovu analize vremenske serije, došlo se do zaključka da postoji statistički vrlo značajna dugoročna ustaljena tendencija opadanja prinosa zrna ozime pšenice. Jednačina linearnog trenda (ŷi=4,872 - 0,1315 ti) pokazuje da prosečno godišnje opadanje prinosa zrna pšenice, gajene u monokulturi iznosi 0,1315 t/ha.
Reference
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Simić, M., Jovanović, Ž. (2005) Značaj i uloga plodoreda u proizvodnji pšenice. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 66, br. 3, str. 65-72
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Jovanović, Ž. (2005) Prinos zrna pšenice u zavisnosti od vrste plodoreda. Agroznanje, Vol. 6., br. 1, pp 69-74
Kovačević, D.Đ. (2003) Opšte ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Lithourgidis, A.S., Damalas, C.A., Gagianas, A.A. (2006) Long-term yield patterns for continuous winter wheat cropping in northern Greece. European Journal of Agronomy, vol. 25, Issue 3. pp 208-214
Machado, S., Petrie, S., Rhinhart, K., Annie, Q. (2007) Long-term continuous cropping in the Pacific Northwest: Tillage and fertilizer effects on winter wheat, spring wheat, and spring barley production. Soil and Tillage Research, vol. 94., Issue 2.pp 473-481
Maletić, R. (2005) Statistika. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Molnar, I. (1995) Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Stojanović, M., Cvetković, R. (1989) Rezultati proučavanja uticaja dugotrajnog gajenja pšenice u monokulturi na prinos. u: Zb.rad. Simpozijuma 'Unapređenje proizvodnje pšenice i drugih strnih žita', Kragujevac, str. 209-222
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka