Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 52, br. 1, str. 9-16
Uporedo ispitivanje pojedinih osobina životne sposobnosti semena gajene i samonikle lincure sa više lokaliteta
aInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: gentian; wild plants; grown plants; moistening; cooling; GE; TG
Sažetak
U radu su analizirani rezultati laboratorijskog ispitivanja kvaliteta semena lincure. Seme je bilo poreklom od samoniklih i gajenih biljaka sa Zlatibora (oko 1000 m nadmorske visine) sakupljeno u trećoj dekadi avgusta 2006. godine, od samoniklih i gajenih biljaka lincure iz okoline Ivanjice (oko 1030 m nadmorske visine) sakupljeno takođe u trećoj dekadi avgusta 2006. godine, kao i od gajenih biljaka sa planine Tare (oko 1000 m nadmorske visine) sakupljeno u istom periodu. 1 Dr Radosav Jevđović, naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić ", 11000, Belgrade, Tadeuša Košćuška 1, Srbija 2 Dr Radojka Maletić, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, 11081, Nemanjina 6, Srbija R. Jevđović and Radojka Maletić Posmatran je uticaj hlađenja (90 dana na 40°C) i kvašenja i hlađenja (90 dana na 40°C) na energiju klijanja (EK) i ukupno klijanje (UK) semena. Poreklo semena (gajeno ili samoniklo) imalo je uticaja na obe ispitivane osobine pa je gajeno seme imalo nešto bolju energiju klijanja i veću ukupnu klijavost od semena samoniklih biljaka. Sa Tare nismo imali seme samoniklih biljaka pa ovde poređenje nije pravljeno. Lokalitet je ispoljio značajan uticaj na osobine životne sposobnosti tako da je samoniklo seme sa Zlatibora bilo kvalitetnije od onog iz okoline Ivanjice. Kod semena gajene lincure najkvalitetnije je bilo seme gajeno na Zlatiboru, zatim na Tari, a najlošije osobine klijavosti ispoljilo je seme gajeno u okolini Ivanjice. Varijanta sa kvašenjem i hlađenjem semena bez obzira na lokalitet i poreklo, imala je bolju energiju klijanja i ukupno klijanje od semena koje je samo hlađeno, a naročito u odnosu na kontrolu (nehlađeno).
Reference
Jevđović, R. (2004) Način pripreme kao faktor poboljšanja klijavosti semena lincure (Gentiana lutea L). u: XI naučno-stručni skup, Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, Izvodi radova, Novi Sad, str. 8., 25.septembar
Jevđović, R., Maletić, R., Davidović, M. (2006) Uticaj lokaliteta, vremena berbe i prethodnog tretmana na klijavost semena lincure. Poljoprivredne aktuelnosti, br. 1-2, str. 31-39
Kohlein, F. (1991) Gentians. Portland, Oregon: Timber Press Inc
Lalić, Ž., Đorđević, B., Mirić, M., Šobajić, S., Stanković, I., Topalov, R. (2000) Masne kiseline lipida Gentiana lutea (Radix et rhizoma) ekstrahovanih dvema uporednim metodama. Arhiv za farmaciju, Beograd, 3-4, str. 354-355
Maletić, R. (2005) Statistika. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Menković, N. (1997) Ksantonski sastojci biljaka familije Gentianaceae. Arhiv za farmaciju, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 407-422
Mihajlov, M., Tucakov, J. (1972) Lincura (Gentiana lutea L) - važna medicinska biljka na Cincar planini. u: VI kongres farmaceuta Jugoslavije, F-26
Mihajlov, M. (1988) Divlje lekovito bilje i mogućnosti njegovog korišćenja na području skupštine opštine Brus. Lekovito bilje, vol. VII, br. 7, str. 5-11
Mihajlov, M. (1992) Divlje lekovito bilje Pljevlja - korišćenje i zaštita. Lekovite sirovine, Beograd, vol. XI, br. 11, str. 5-12
Mihajlov, M. (1994) Lekovito bilje Šar planine. Lekovite sirovine, Beograd, god XLIII, br. 13 str. 15-25
Panjković, B., Novčić, R. (2001) Recentno stanje lincure (Gentiana lutea L.) u Nacionalnom parku 'Kopaonik'. Lekovite sirovine, br. 21, str. 111-115
Radanović, D., Nastovska, T., Pljevljakušić, D., Jevđović, R. (2006) Growing results of some MAP species at mountainous region of Serbia. u: Conference on MAP of Southeast European Countries, (III), Proceedings,5-8.9.2004, Nitra, Slovak Republic, Proceedings, 84-93
Savikin-Fodulovic, K., Bulatović, V., Krstić, D., Janković, T., Menković, N. (2000) Uporedna fitohemijska analiza vrsta rodova Gentiana, Gentianella i Swertia. Arhiv za farmaciju, 3-4/2000, str. 254-255
Stepanović, B., Radanović, D., Jevđović, R., Nastovska, T. (2003) Mogućnosti gajenja lekovitog i aromatičnog bilja na području planine Tara. u: 10-i naučno-stručni skup: 'Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja', Novi Sad, 23 oktobra, Izvodi radova, str. 14-15
Tucakov, J. (1958) Biljni pokrivač u borbi protiv bujice, erozije i klizanja zemljišta s osobitim osvrtom na lekovito i artomatično bilje. Lekovite sirovine, br. IV, str. 157-171
Tucakov, J., Kilibarda, R. (1960) Prinos farmakognozijskom proučavanju lincure (Gentiana lutea L) u istočnim delovima Jugoslavije. Lekovite sirovine, Beograd, br. V, str. 57-72
Tucakov, J. (1996) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0701009J
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka