Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
2010, br. 30, str. 23-30
Prinos belog sleza sorte vojvođanski poreklom iz Pančeva u zavisnosti od ishrane azotom pri jednogodišnjem, dvogodišnjem i trogodišnjem načinu gajenja
aMinistarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Beograd
b'One food' doo, Novi Sad
Ključne reči: azot; beli slez; đubrenje; prinos droge
Sažetak
U ogledu sa belim slezom, postavljenom na zemljištu tipa karbonatni cernozem na lokalitetu Mošorin, ispitivana je primena različitih količina azotnih mineralnih đubriva od 0 do 120 kgNha-1 pri konstantnim količinama fosfora i kalijuma (80 kgP2O5ha-1 i 100 kgK2Oha-1) na jednogodišnjim, dvogodišnjim i trogodišnjim biljkama. Na osnovu dobijenih rezultata zapaža se da je najveći prinos droge belog sleza (Altheae radix) u sve tri ispitivane godine, ostvaren na varijanti bez đubrenja azotom (kontrola) 5.148 kgha-1 kod jednogodišnjeg načina gajenja, 6.888 kgha-1 kod dvogodišnjeg i 7.500 kgha-1 kod trogodišnjih biljaka. Utvrđeno je da se sa povećanjem količine azota prinos pravilno smanjuje u svim ispitivanim godinama što povećava mogućnost za postizanje visokih prinosa ove biljne vrste u organskom sistemu gajenja.
Reference
Andruszczak, S., Wisniewski, J. (2006) Influence of the method of plantation establishment on quantity and quality of marshmallow (Althaea officinalis L) root yield. Acta Agrophysica, 8 (2), str. 291-298
Jevđović, R.D. (2005) Beli slez (Althaea officinalis L.). Gorobilje: R. D. Jevđović
Kišgeci, J. (2002) Lekovito bilje gajenje, sakupljanje, upotreba. Beograd: Partenon
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S. (1996) Agrotehnički razlozi stagnacije i opadanja prinosa šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 129-137
Marinković, B., Crnobarac, J., Mihailović, D.T., Rajić, M., Lalić, B. (2001) Optimalizacija tehnologije proizvodnje šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 291-306
Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Starčević, L., Janković, S. (2003) Influence of sugar beet fertilization on the yield and root quality in agroekological conditions of Vojvodina, results from trials and production. u: Timisoara's Academic Days, Timisoara, 22-23, May 2003, Faculty of Agriculture, Scientifical papers: 31-37
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S. (1994) Proizvodnja šećerne repe sa osvrtom na preduseve i mineralnu ishranu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 22, str. 507-519
Stepanović, B. (1998) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr. Josif Pančić'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka