Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 65  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 2, str. 119-126
Priprema i karakterizacija ekstrakata herbe kantariona korišćenjem maslinovog, suncokretovog i palminog ulja
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija

e-adresaivana.arsic@medfak.ni.ac.rs
Ključne reči: herba kantariona; uljani ekstrakti; suncokretovo; maslinovo i palmino ulje
Sažetak
Cilj rada bio je izrada tečnih uljanih ekstrakata herbe kantariona (odnos droga:ekstrakt=1:5) tradicionalnim postupkom korišćenjem različitih rastvarača za ekstrakciju (maslinovo ulje-MU, suncokretovo ulje-SU i palmino ulje-PU), bez ili sa antioksidansom (0,02% alfa-tokoferolaili 0,01% butilhidroksianizola). Izvršena je njihova karakterizacija (ispitivanje organoleptičkih karakteristika, relativne gustine, indeksa refrakcije, kiselinskog broja i mikrobiološkog kvaliteta) nakon izrade i u periodu od 12 meseci čuvanja (karakterizacija vršena nakon 3, 6 i 12 meseci) na sobnoj temperaturi (22±2°C). Vrsta ulja korišćenog za ekstrakciju imala je uticaj na organoleptičke i fizičko-hemijske karakteristike izrađenih ekstrakata. Uljani ekstrakti su nakon izrade imali približno jednake vrednosti indeksa refrakcije i relativne gustine kao ekstragensi korišćeni u procesu ekstrakcije. Kiselinski brojevi ekstrakata bili su nešto viši u poređenju sa uljima od kojih su izrađeni, što se može objasniti uticajem sunčevog zračenja kojem su bili izloženi tokom procesa ekstrakcije (povišena temperatura dovodi do hidrolize triglicerida i oslobađanja slobodnih masnih kiselina). Upotreba antioksidanasa u izradi tečnih, uljanih ekstrakata herbe kantariona nije imala uticaja na vrednost kiselinskog broja ekstrakata izrađenih uz korišćenje suncokretovog i palminog ulja, dok se upotrebom tokoferola, odnosno BHA kod maslinovog ulja, kao sredstva za ekstrakciju dobijaju ekstrakti niže vrednosti kiselinskog broja. U periodu od 12 meseci čuvanja na sobnoj temperaturi, samo su uljani ekstrakti izrađeni uz korišćenje antioksidansa (tokoferol ili BHA) pokazali zadovoljavajuću organoleptičku, fizičko-hemijsku i mikrobiološku stabilnost, što ukazuje na neophodnost korišćenja antioksidanasa u izradi tečnih, uljanih ekstrakata herbe kantariona tradicionalnim postupkom izrade.
Reference
*** (1999) The European pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 3th edition (Ph. Eur. 3.0)
*** (1997) Pharmacopoeia Helvetica. Bern: Department federal de I'nterieur, 8th edition
*** (2014) European Pharmacopoeia 8.0. Strasbourg: Council of Europe
Arsić, I. (2015) Preparations with St. John's wort oil extracts: formulations, and evaluation of their stability and efficacy. Belgrade: Faculty of Pharmacy, Expert thesis
Arsić, I., Žugić, A., Antić, D.R., Zdunić, G., Dekanski, D., Marković, G., Tadić, V. (2010) Hypericum Perforatum L. Hypericaceae/Guttiferae Sunflower, Olive and Palm Oil Еxtracts Attenuate Cold Restraint Stress - Induced Gastric Lesions. Molecules, 15(10): 6688-6698
Blumental, M. (1999) St. John's Wort. u: The complete German Commisson E Monographs: Terapeutic guide in Herbal medicine
Council of Europe (2010) European pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe Publishing
Čajkanović, V. (1985) Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd: Srpska književna zadruga
Gruenwald, J., Brendler, T., Jaenicke, C. (2004) PDR for herbal medicines. Montevale: Medical Economics Company
Mišan, A., Arsić, I., Đorđević, S., Tadić, V., Psodorov, Đ. (2013) Funkcionalna hrana i lekovito bilje. Novi Sad: Naučni institut za prehrambene tehnologije
Tucakov, J. (1996) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
Weiss, F.R., Fintelmann, V. (2000) Herbal medicine. Stuttgart-New York: Thieme
Wichtl, M. (2004) Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm scientific publishers
Wölfle, U., Seelinger, G., Schempp, C. (2013) Topical Application of St. Johnʼs Wort (Hypericum perforatum). Planta Medica, 80(02/03): 109-120
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/afmnai-2016-0013
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka