Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Raspodela smičućeg graničnog odvajajućeg napona nestacionarnog nestišljivog graničnog sloja u oblasti difuzora na poroznoj konturi
Faculty of mechanical Engineering, University of Montenegro, Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Kroz poroznu konturu u normalnom pravcu, fluid istih svojstava kao nestišljivi fluid u osnovnom toku se ubrizgava ili izbrizgava brzinom koja je funkcija uzdužne koordinate konture i vremena. Odgovarajuće jednačine nestacionarnog graničnog sloja transformišu se u generalizovani oblik uvođenjem odgovarajuće transformacije promenljivih jednačina momenta i energije i skupa parametara sličnosti. Generalizovana rešenja dobijena numeričkom integracijom u lokalnoj aproksimaciji, koriste se za izračunavanje laminarno-turbulentnog prelaza zasnovanog na zeko skin funkciji kriterijuma, a raspodela brzine nestacionarnog graničnog sloja u oblasti difuzora na krilu aerofol kada se centralna brzina menja sa vremenom kao stepena funkcija i kada se rotacijalna spoljašnja brzina meri pri slobodnom letu. U oblasti difuzora, kao i pri ubrzanom i usporenom toku, izbrizgavanje fluida povećava trenje i odlaže separaciju graničnog sloja i obrnuto, ubrizgavanje fluida smanjuje trenje i ubrzava razdvajanje toka.
Reference
Boričić, Z., Nikodijević, D., Milenković, D. (1995) Unsteady MHD boundary layer on a porous surface. Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, vol. 1, br. 5, str. 631-643
Boričić, Z., Nikodijević, D. (1997) Gen. sim. Solut. in theory of unst. MHD boun. lay. on porous surface. u: YUCTAM (XXII), Vrnjačka Banja, str. 7-12
Bušmarin, O., Basin, B. (1972) Paramet. metod v teor. nest. pogr. sl. Inž. Fiz. žur, 22, 2, 282-292
Bušmarin, O., Saraev, A. (1974) Paramet. metod v teor. nest. pogr. sl. Inž. Fiz. žur, 27, 1, 110-118
Gersten, K. (1989) Bie Bedeutung der Prandtlschen Grenzschichttheorie nach 85 Jahren. Z. Flugwiss. Weltraumforach, 13, 209-218
Ložconski, L. (1965) Universal. uravn. paramet. pridbliž. v teor. lam. pogr. sl. AN SSSR, Pr. mat. meh, 29, 1, 28-32
Saljnikov, V. (1978) Contr. univer. solut. bound, lay. th. Th. Ap. Mech, 4, 139-163
Saljnikov, V., Ivanović, D. (1988) Grenzsch. an porosen wanden mit absaug. bzw. ausbl. Z. angew. Math. Mech, 68, 5, 349-352
Saljnikov, V.N., Ivanović, D. (1994) Verallgemeinerte Ahnlichkeitslosungen fur zweidimensionale laminare instationare inkompressible Grenzschichtstromungen an profilierten Zylindern. Z. angew. Math. Mech., 74, 5, 391-394
Schlichting, H. (1964) Grenzschicht-Theorie. Karlsruhe: Braun-Verlag
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.