Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, br. 1, str. 71-82
Statistička obrada rezultata međulaboratorijskog ispitivanja granulometrijskog sastava kamenog uglja Rudnika Avramica
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
bInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd

e-adresadaniela.urosevic@irmbor.co.rs
Projekat:
Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina (MPNTR - 34006)
Razvoj tehnologija flotacijske prerade ruda bakra i plemenitih metala radi postizanja boljih tehnoloških rezultata (MPNTR - 33023)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati međulaboratorijskog ispitivanja granulometrijskog sastava kamenog uglja iz Rudnika Avramica. Ispitivanja su izvršena na reprezentativnim uzorcima uglja. Rezultati su obrađeni na dva načina i to: numeričkom metodom - Cochran-ov test preciznosti i grafičkom interpretacijom - Računanje z vrednosti u skladu sa standardom SRPS ISO 5725-2 [1]. Izračunate su: varijansa ponovljivosti Sr2; međulaboratorijska varijansa SL 2 i varijansa obnovljivosti SR 2. Uzorci su metodom deljenja dostavljeni svim laboratorijama učesnicama.
Reference
*** (1976) SRPS B.H8.372:1976 - Granulometrijska analiza uglja
*** SRPS 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje
*** (2009) u: Obrada rezultata međulaboratorijskog ispitivanja, Seminar, oktobar, Beograd
IS0 (1997) Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes
ISO SRPS ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results-Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
ISO SRPS ISO 5725-1 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results-Part 1: General principles and definitions
Obradović, L., Urošević, D., Tomić, G. (2010) Fizička karakterizacija pepela i šljake sa deponije u Medoševcu. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 57-68
Urošević, D., Vukićević, M., Davidović, N. (2012) Statistička obrada rezultata međulaboratorijskog ispitivanja granulometrijskog sastava peska i šljunka iz zapadnog dela kostolačkog basena. Rudarski radovi, Bor, br. 3, str. 255-266
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1301073U
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.