Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 51, br. 4-5, str. 472-477
Ocenska ispitivanja složenih tehničkih sistema
Tehnički opitni centar KoV, Beograd
Sažetak
U radu se prikazuju globalni problemi ispitivanja složenih tehničkih sistema od izrade programa ispitivanja, plana ispitivanja, sprovođenja ispitivanja pojedinih performansi, i/ili podsistema, do ocene sredstva na osnovu rezultata ispitivanja i zahteva korisnika. Ukazuje se na novi pristup pojmu kvaliteta sredstava, na nedostatak metoda ispitivanja i kriterijuma za ocenu a posebno se naglašava problem ocenjivanja složenih tehničkih sistema na bazi rezultata ispitivanja specijalističkih laboratorija. Na osnovu izloženih analiza daju se smernice za razvoj metoda za ispitivanje i razvoj metoda za ocenu složenih tehničkih sistema.
Reference
*** (1996) Zakon o standardizaciji. Službeni list SRJ, broj 30
Jovičić, S., Todorović, J. (1996) Sigurnost funkcionisanja - standard IEC TC 56. Beograd: Klub NT
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO 9000: Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik. Beograd
Stjelja, Ž. (2002) Upotrebni kvalitet traktora guseničara sa stanovišta mogućnosti poboljšanja vučnih karakteristika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0305472S
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2008.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (1998)
Pouzdanost ljudskog faktora u održavanju tehničkih sredstava
Ilić Slobodan, i dr.

Medicinska istraživanja (2004)
Primena standarda ISO 9000 u medicini sporta
Malićević Sead, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Formiranje matematičkog modela za proračun stepena korisnosti traktora točkaša
Dedović Nebojša, i dr.

prikaži sve [10]