Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:73
  • full-text downloads in 30 days:27

Contents

article: 4 from 6  
Back back to result list
2006, vol. 78, iss. 12, pp. 640-659
Grounds that exclude the guilt
Univeristy of Niš, Faculty of Law
Keywords: criminal act; guilt; exclusion of guilt; ground; unaccountability; force; threat; real delusion; legal delusion; non-existence of the criminal act
Abstract
The new Criminal Law of the Republic of Serbia has differently defined the concept of the criminal act, whose basic, constitutive element has a subjective character and that is the guilt of the offender. The guilt is considered in two ways according to the new law: 1. as a subjective element to the concept of the criminal act, without which there is no criminal act at all and 2. as a basis for application of sanction or other criminal punishment. In case of absence of guilt due to the existence of some circumstances (bases) prescribed by the law, there is no criminal act, and the offender will not be punished. There are several bases in our law that exclude the guilt and they constitute subjective grounds for exclusion of the criminal act. Those are: unaccountability, compelling force, real and legal delusion. This paper specifically deals with concept, types and characteristics of grounds that exclude the guilt.
References
*** (1994) Code pénal. Paris: Dalloz
*** (1970) The Penal Code. Tokio: Ministry of Justice
Atanacković, D.R. (1977) Pojam zablude u krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 15, br. 1, str. 41
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opšti deo. Zagreb
Bavcon, L., Šelih, A. (1987) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Cremona, M. (1989) Criminal law. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Ćirić, Z. (2004) Osnovi sudske psihijatrije. Niš
Delić, N.M. (1995) Bitno smanjena uračunljivost u kontekstu krivične odgovornosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 43, br. 1-2, str. 92-98
Geninet, B. (2002) L'indispensable du droit pénal. Paris: Studyrama
Hajduković, Č. (1981) Sudska psihijatrija. Beograd-Zaječar
Hudolin, V. (1968) Psihijatrijsko-psihološki leksikon. Zagreb: Privreda
Jevtić, D.M. (1960) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Jovanović, Lj. (1965) Krivičnopravni tretman delikvenata alkoholičara u savremenom zakonodavstvu. 13. maj, broj 12, str. 1033-1044
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Jovašević, D. (1985) Narkomanija kao socijalno patološka pojava i njen kriminogeni značaj. Beograd, magistarski rad, neobjavljen
Jovašević, D. (1997) O pravnoj zabludi u krivičnom pravu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 69, br. 9, str. 311-327
Jovašević, D. (2002) Komentar Krivičnog zakona SRJ. Beograd: Službeni glasnik
Jović, M. (1998) Kriminalna ličnost - da li se rađa ili postaje. Leskovac
Kapamadžija, B. (1974) Sudska psihijatrija. Novi Sad
Klotter, J.C., Edwards, T.D. (1998) Criminal law. Cincinnati: Anderson publishing
Kobe, P., Bavcon, Lj. (1970) Kazenski zakonik z pojasnili in sudno prakso. Ljubljana
Kokolj, M. (1981) Actiones liberae in causa - krivična odgovornost privremeno neuračunljivih lica. Mostar: Prva književna komuna
Kozarić-Kovačić, D., Grubišić-Ilić, I., Grozdanić, V. (2005) Forenzička psihijatrija. Zagreb
Krstić, B.V. (1980) Sudska psihijatrija. Gornji Milanovac
Kuznjecova, N.F., Serebrenikova, A.V. (2000) Ugolovnii kodeks Šveicarii. Moskva: Zercalo
Kuznjecova, N.F., Rešetnikov, F.M. (1998) Ugolovnij kodeks Ispanii. Moskva: Zercalo
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Marjanović, G. (1998) Makedonsko krivično pravo - opšt del. Skoplje: Prosvetno delo
Maurach, R. (1954) Deutsche Strafrecht, Allgemeiner Teil. Karlsruhe
Novoselec, P. (1985) Odredba o pravnoj zabludi u Krivičnom zakonu SFRJ. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, broj 1, str. 85-91
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Peković, N. (2000) Krivična odgovornost narkomana. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 2, str. 37-42
Petrović, M. (1995) Uračunljivost kao uslov za krivičnu odgovornost u sudskoj praksi. Branič, broj 3, str. 16-19
Pihler, S. (1988) Pravna zabluda i princip subjektivne odgovornosti. Glasnik AK Vojvodine, broj 7-8, str. 39-42
Singer, M. (1998) Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži. Zagreb: Globus
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1978) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Srzentić, N., Stajić, A. (1957) Krivično pravo FNRJ - opšti deo. Beograd
Stevanović, M. (1990) O pojmu pravne zablude u krivičnom postupku. Bilten pravne službe JNA, broj 1, str. 12-28
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojiljković, S. (1968) Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Tahović, J.Đ. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Vinpulšek, Ž. (1969) Utjecaj alkohola kod izvršenja krivičnog djela. Zagreb
Živanović, T. (1937) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd
 

About

article language: Serbian
document type: Paper
DOI: 10.5937/gakv0612640J
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

Zb Pravnog fak Niš (2006)
New concept of guilt in Serbian criminal procedure
Jovašević Dragan, et al.

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Guilt in the New Criminal Law
Jovašević Dragan

Teme (2009)
The role of criminal sanctions in establish and protect of rule of law and law state
Jovašević Dragan

show all [230]