Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Novi koncept krivice u krivičnom pravu Republike Srbije
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Federacija BiH
Sažetak
Donošenjem novog Krivičnog zakonika Republike Srbije na drugačiji način je određen pojam krivičnog dela. To je uslovilo i promene u nizu instituta opšteg dela krivičnog prava, a posebno kod krivice. Krivica se sada shvata na dvojaki način: 1) kao subjektivni elemenat pojma krivičnog dela bez čijeg postojanja nema uopšte krivičnog dela i 2) kao osnov za primenu kazne i mera upozorenja. U određivanju pojma krivice sada je prihvaćeno psihološko-normativno shvatanje što je dovelo i do promena u statusu i značaju neuračunljivosti odnosno pravne zablude učinioca koji sada predstavljaju osnove isključenja krivice odnosno subjektivne osnove isključenja krivičnog dela. Upravo o pojmu i karakteristikama krivice kao jednog od najznačajnijih pojmova krivičnog prava kao i osnovima koji dovode do njenog isključenja govori i ovaj rad.
Reference
*** (1997) Schweizerisches Strafgesetzbuch. Bern: Schweiz Bundeskanzlei, Stand am 1. April 1996
*** (1994) Kodeks Karny. Warsawa
*** (1981-1982) Codice penale. Milano
*** (1970) The Penal Code. Tokio: Ministry of Justice
Atanacković, D.R. (1977) Pojam zablude u krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 15, br. 1, str. 41
Babović, M. (1985) Nehat u krivičnom pravu. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Bavcon, L., Šelih, A. (1987) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Cremona, M. (1989) Criminal law. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Čejović, B.M. (1995) Krivično pravo - opšti deo. Niš: Studentski kulturni centar
Ćirić, Z. (2004) Osnovi sudske psihijatrije. Niš
Foregger, E., Serini, E. (1989) Strafgesetzbuch, StGB. Wien
Frank, S. (1950) Kazneno pravo - bilješke o Općem dijelu krivičnog zakonika od 4. XII. 1947. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Geninet, B. (2002) L indispensable du droit penal. Paris: Studyrama
Hajduković, Č. (1981) Sudska psihijatrija. Beograd-Zaječar
Hodžić, S. (1991) Neki problemi krivične odgovornosti. Pravna misao, br. 5-6, str. 21-38
Ilić, D. (1998) Eventualni umišljaj kod krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja. Izbor sudske prakse, br. 6, str. 20-22
Jovanović, Lj. (1995) Granice između eventualnog umišljaja i svesnog nehata. Zbornik radova Policijske akademije, Beograd, br. 1, str. 7-19
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Jovašević, D. (2006) Krivični zakonik Republike Srbije sa komentarom. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (1997) O pravnoj zabludi u krivičnom pravu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 69, br. 9, str. 311-327
Jović, M. (2005) Krivica u novom Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 938-949
Klotter, J.C., Edwards, T.D. (1998) Criminal law. Cincinnati: Anderson publishing
Kozarić-Kovačić, D., Grubišić-Ilić, I., Grozdanić, V. (2005) Forenzička psihijatrija. Zagreb
Kuznecova, N.F., Serebrenikova, A.V. (2000) Ugolovnij kodeks Švecarii. Moskva: Zercalo
Kuznjecova, N.F., Rešetnikov, F.M. (1998) Ugolovnij kodeks Ispanii. Moskva: Zercalo
Lange, R. (1956) Strafgesetzbuch. Berlin
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Lolis, N., Mangakis, G. (1973) The Greek Penal Code. London: Sweet-Maxwell
Marjanovik, G. (1998) Krivično pravo. Skoplje
Međedović, S. (1996) Vinost kod vozača kod krivičnih dela protiv bezbednosti drumskog saobraćaja. Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2, str. 77-86
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Novoselec, P. (1985) Odredba o pravnoj zabludi u Krivičnom zakonu SFRJ. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, broj 1, str. 85-91
Paglee, C.D. (1998) Chinese criminal law. Peking
Petrović, M. (1995) Uračunljivost kao uslov za krivičnu odgovornost u sudskoj praksi. Branič, broj 3, str. 16-19
Pihler, S. (1988) Pravna zabluda i princip subjektivne odgovornosti. Glasnik AK Vojvodine, broj 7-8, str. 39-42
Roxin, C.V. (1997) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Munchen, Band I
Singer, M. (1998) Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži. Zagreb: Globus
Singer, M. (1960) Prilog problemu razgraničenja eventualnog umišljaja od svijesnog nehata. Naša zakonitost, br. 1-2, str. 11-19
Skuratov, J.I., Lebedov, V.M. (1997) Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu v Rossijskoj Federacii. Moskva: Infra M. Norma
Srzentić, N., Stajić, A. (1957) Krivično pravo FNRJ - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z.P. (2005) Pojam krivičnog dela u novom Krivičnom zakoniku. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 117, br. 3-4, str. 5-25
Stojanović, Z.P. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Tahović, J.Đ. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Ulsamer, G., ur. (1996) Lexikon des Rechts. Berlin, itd: Luchterhand Verlag
Živanović, T. (1937) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd, knjiga druga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Krivica u novom Krivičnom zakoniku
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Osnovi koji isključuju krivicu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [250]