Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 58, br. 1, str. 55-60
Određivanje aerodinamičkih koeficijenata vizualizacija strujanja oko modela aviona LASTA-95, deo I - eksperimentalni metod
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Sažetak
Ispitivanje strujnog polja oko modela aviona LASTA-95 sa i bez horizontalnih površina je izvršeno u podzvučnom aerotunelu T-35, u laboratorijama VTI-a za brzinu neporemećene struje sa Mahovim brojem M = 0,1. Merenje aerodinamičkih sila i momenata je vršeno unutrašnjom aerovagom. Vizualizacija strujanja u graničnom sloju je realizovana pomoću končića. Cilj eksperimenta bio je da se omogući poređenje aerodinamičkih koeficijenata i strujne slike dobijenih eksperimentom i numeričkim simulacijama strujanja, to jest da se obezbede pouzdani eksperimentalni podaci za potrebe analize tačnosti rezultata proračuna. Numerička simulacija strujanja je izvedena u programu Fluent 6.1. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja modela LASTA-95 u aerotunelu T-35 na Mahovom broju M = 0,1. Rezultati dobijeni eksperimentom iskorišćeni su kasnije za poređenje sa rezultatima dobijenim Computational Fluid Dynamics (CFD) simulacijom strujanja.
Reference
Kozić, M. (2008) Izračunavanja Navije-Stoksovim jednačinama i poređenja sa eksperimentom u analizi efikasnosti krmila pravca u umereno strmom kovitu. Scientific Technical Review, vol. 58, br. 1, str. 61-65
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Ocokoljić, G. (2007) Vizualizacija strujanja pomoću končića u podzvučnoj oblasti brzina u aerotunelima VTI. Beograd, V3-2972-I-025, Jul
Ocokoljić, G. (2007) Ispitivanje modela aviona LASTA-95, na repnom držaču modela u aerotunelu T-35, na velikim napadnim uglovima za ocenu ponašanja aviona u kovitu. Beograd, V3-2971-I-025, jun
Radulović, J., Ocokoljić, G. (2006) Vizualizacija strujanja oko modela aviona LASTA-95 i određivanje aerodinamičkih koeficijenata u aerotunelu T-35. Scientific Technical Review, vol. 56, br. 2, str. 63-69
Ristić, S. (1999) Pregled metoda za vizualizaciju strujanja u aerodinamičkim tunelima, kumNTI. Beograd: VTI VJ, Kum NTI, br. 3
Wilson, M.F., Baddox, B.W. (1969) Some recent innovations in wind tunnel testing techniques. u: Inc NASA, meeting, Los Angeles, October 6-10, Society of Automotive Engineers
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2008.