Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 55, br. 3-4, str. 42-49
Određivanje aerodinamičkih koeficijenata i vizualizacija strujne slike oko osnosimetričnog modela eksperimentalnim i numeričkim metodama
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: vizualizacija strujanja; aerodinamički koeficijenti; slika strujanja; granični sloj; torpedo
Sažetak
Ispitivanje strujnog polja oko osnosimetričnog tela koje predstavlja model torpeda bez stabilizatora i kontrolnih površina je izvršeno u trisoničnom aerotunelu, u laboratorijama VTI-a, za brzinu neporemećene struje sa Magovim brojem. Merenje aerodinamičkih sila i momenata je vršeno unutrašnjom aerovagom. Vizualizacija strujanja u graničnom sloju je realizovana premazima na bazi parafinskog ulja s dodatkom oleinske kiseline i praha TiO0.3M∞=2. Cilj eksperimenta je bio da se omogući poređenje aerodinamičkih koeficijenata i strujne slike dobijenih eksperimentom i numeričkim simulacijama strujanja to jest da se obezbede pouzdani eksperimentalni podaci za potrebe analize tačnosti rezultata proračuna (verifikacija i validacija). Numeričke simulacije strujanja su izvedene u programu Fluent 6.1. Vrednosti koeficijenta otpora dobijene simulacijama se relativno dobro slažu sa eksperimentalnim rezultatima. Vrednosti koeficijenta uzgona dobijene numeričkim simulacijama pokazuju određena odstupanja od eksperimentalnih rezultata zbog pojednostavljenja koja su uvedena u postavku eksperimenta i numerički model. Strujna slika dobijena numeričkim simulacijama pokazuje veoma dobro slaganje sa eksperimentalnom strujnom slikom.
Reference
de Leeuw, W.C., Pagendarm, H., Post, F.H., Walter, B. (2001) Visual simulation of experimental oil-flow visualization by spot noise images from numerical flow simulation
Ferziger, J.H., Perić, M. (1997) Computational methods for fluid dynamics. Berlin, itd: Springer Verlag
Matić, D. Simulacija strujanja oko obrtnog tela - modela torpeda bez stabilizatora. Beograd: VTI, in preparation
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Ristić, S. (1990) Vizualizacija strujanja u aerodinamičkim tunelima. Glasnik RV i PVO, br. 1, str. 16-24
Ristić, S. (1999) Pregled metoda za vizualizaciju strujanja u aerodinamičkim tunelima, kumNTI. Beograd: VTI VJ, Kum NTI, br. 3
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A. (2004) Vizualizacija i numerička simulacija strujanja oko prednjeg dela modela torpeda. u: HIPNEF (29), Vrnjačka banja, 19-21 maj, zbornik radova, str. 267-273
Ristić, S., Vitić, A., Anastasijević, Z., Vuković, Đ. (2004) Istraživanje uticaja držača na aerodinamičke karakteristike modela torpeda u aerotunelu T-38. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 1, str. 50-57
Ristić, S. (2003) Vizualizacija strujanja oko modela torpeda u aerotunelu T-38 uljanim premazima. Beograd: VTI
Ristić, S. (2004) Vizualizacija strujanja oko modela tela torpeda u aerotunelu T-38 uljanim premazima. Beograd: VTI
Roe, P.L. (1982) Numerical methods in aeronautical fluid dynamics. London: Academic Press
Settles, G.S. (1986) Modern developments in flow visualization. AIAA Journal, vol. 24, br. 8, 1313-1323
van Wijk, J. (1991) Spot noise texture synthesis for data visualization. Computer graphics, 25(4), str. 309-318
Versteeg, N.K., Malasekera, W. (1996) An Introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method. London: Longnman
Vitić, A. (2003) Ispitivanje modela torpeda na Mahovim brojem M=0,3 u aerotunelu T-38. Beograd: VTI
Yang, W.J., ur. (1985) Flow visualization. u: Proc. of 3rd International Symposium, Ann Arbor, MI, 1983, New York: Hemisphere
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.