Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 37, br. 2, str. 101-105
Analiza tržišnih potencijala - primer preduzeća prehrambene industrije
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresabmnikolic@ptt.yu
Ključne reči: tržišni potencijali; parametri; anketa; rezultati; analiza
Sažetak
U ovom radu prikazana je analiza stanja tržišnih potencijala u domaćim preduzećima prehrambene industrije. Analiza je izvršena na osnovu podataka dobijenih anketiranjem 150 eksperata iz preduzeća prehrambene industrije. Prikazane su ocene i rangovi parametara (karakteristika preduzeća), koji opisuju stanje tržišnih potencijala. Radi mogućnosti poređenja, prikazane su ocene i rangovi nekih drugih parametara. Sve ocene su dobijene kao srednje vrednosti pojedinačnih ocena eksperata za analizirane parametre. Eksperti su kvantitativno vrednovali potrebne parametre ocenom iz intervala 0 - 10, prema stanju u svom preduzeću. Najbolje su ocenjeni parametri kvaliteta proizvoda i ambicija preduzeća, a najslabije parametri promocije i prisutnosti na inostranim tržištima.
Reference
Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J. (1987) Success factors in product innovation. Industrial Marketing Management, vol. 16, Issue 3, str. 215-223
Dešić, V. (1969) Modeliranje organizacije preduzeća - kompleksna analitička metoda. Beograd: Institut za organizaciju rada i automatizaciju poslovanja
Dondur, N. (2002) Ekonomska analiza projekata. Beograd: Mašinski fakultet
Dubonjić, R., Milanović, D.Lj. (1995) Inženjerska ekonomija. Beograd: Mašinski fakultet
Grozdanić, R., Đorđević, D. (1999) Osnove ekonomije. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Harris, M. (1997) Human resource management: A practical approach. Chicago, itd: Dryden Press
Henard, D.H., Szymanski, D.M. (2001) Why some new products are more successful than others. Journal of Marketing Research, vol. 38, Issue 3
Klarin, M. (1992) Industrijsko inženjerstvo knjiga I - organizacija i planiranje proizvodnih procesa. Beograd: Mašinski fakultet
Koontz, H., Weihrich, H. (1990) Essential of management. New York, itd: McGraw-Hill
Kotler, P.J. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Mejnard, H.B., ur. (1979) Savremena organizacija proizvodnje - priručnik modernog upravljanja proizvodnjom. Gornji Milanovac: Kulturni centar
Montoya-Weiss, M.M., Calantone, R. (1987) Determinants of new products performance: A review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, vol. 4, Issue 3, str. 169-184
Nikolić, M. (2004) Kvantitativni model izbora novog proizvoda sa istraživanjem relevantnih kriterijuma. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Parry, M.E., Song, X.M. (1994) Identifying new product successes in China. Journal of Product Innovation Management, vol. 11, Issue 1, str. 15-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka