Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 1, str. 5-16
Uloga inteligencije u procesu rukovođenja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Srbija
Ključne reči: upravljanje; rukovođenje; inteligencija; mudrost; oblici inteligencije
Sažetak
Rukovođenje je jedna od najznačajnijih funkcija upravljanja (planiranje, organizovanje, kadrovanje, rukovođenje, kontrola). Za proces rukovođenja veoma je važna, između ostalog, uloga inteligencije, kao dela intelektualnog kapitala. Inteligencija je jedna od sposobnosti čoveka, koja mu omogućava da pravilno razume stvari i pojave u životu i svetu, da se shodno tome adekvatno postavi, da otkriva i rešava probleme, da ima jasnu i realnu razvojnu viziju. Inteligencija predstavlja osnovu mudrosti, koja je vrhunska faza u procesu razvoja inteligencije, tj. sazrevanja rukovodioca. Autor razmatra različite oblike inteligencije: prirodna inteligencija, racionalna inteligencija, emocionalna inteligencija, socijalna inteligencija, duhovna inteligencija, kulturna inteligencija, poslovna inteligencija, veštačka inteligencija. Svaka od njih, na svoj način, doprinosi kvalitetu rukovođenja, i potrebno ih je svestrano razvijati i koristiti.
Reference
Blanchard, K. (2010) Rukovođenje na višoj razini - Blanchard o rukovođenju i stvaranju visoko učinkovitih organizacija. Zagreb: Mate
Buzan, T., Buzan, B. (1999) Mape uma - briljantno razmišljanje. Beograd: Finesa
Buzan, T. (1999) Savršeno pamćenje. Beograd: Finesa
Charney, Cy. (1996) Efikasan menadžer. Stoodart Publishing Co
Dent, F.E. (2006) Umeće liderstva. Beograd: Valera
Draker, P. (2003) Moj pogled na menadžment. Novi Sad: Stylos
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: Privredni pregled
Frappaolo, C. (2006) Knowledge management. Amazon.com
Gejts, B., Hemingvej, K. (2001) Poslovanje brzinom misli - korišćenje digitalnog nervnog sistema. Novi Sad: Prometej
Gelb, M. (2002) Razmišljajte kao Leonardo da Vinči - 7 koraka do genijalnosti. Beograd: Finesa
Goleman, D. (2000) Emocionalna inteligencija u poslu. Zagreb: Mozaik knjiga
Goleman, D. (2007) Socijalna inteligencija - nova nauka o ljudskim odnosima. Beograd: Geopoetika
Hiršman, A.O. (1999) Strasti i interesi - politički argumenti u prilog kapitalizma pre njegove pobede. Beograd: Filip Višnjić
Inić, B. (2005) Poslovna inteligencija. Beograd: FTB
Ivošević, S. (2003) Mudrosti menadžera. Novi Sad: FB Print
Karnegi, D. (1981) Psihologija uspjeha. Zagreb: M. Blažeković
Maslov, A.H. (2004) Psihologija u menadžmentu. Novi Sad: Adizes
Pejanović, R., i sar. (2005) Upravljanje, timski rad i uloga lidera u agrobiznisu. Agroznanje, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, (4): 77-89
Pejanović, R. (2011) Ekonomika, menadžemnt, organizacija (za studente veterinarske medicine). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R. (2001) Značaj i uloga ljudskog kapitala u agrarnoj ekonomiji. Savremeni farmer, 2(7): 17-1823
Rand, A. (1996) Vrlina sebičnosti. Novi Sad: Global Book
Skot, V.D., Hauard, D.T. (1991) Kako uticati na druge. Beograd: 'Dereta'
Srića, V. (1995) Inventivni menadžer. Zagreb: Croman MEP Consulz
Tomas, D.K., Inkson, K. (2011) Kulturna inteligencija - živeti i raditi globalno. Beograd: Clio
Tomson, R. (2000) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
Vujić, V. (2008) Menadžment ljudskog kapitala. Rijeka: Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
Vujić, V., Ivaniš, M., Bojić, B. (2012) Poslovna etika i multikultura. Opatija, Rijeka: Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Zohar, D., Maršal, J. (2000) SQ - duhovna inteligencija - krajnja inteligencija. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka