Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 8, br. 6, str. 13-18
Znanja i veštine kao komponente kvaliteta ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija, Beograd
Sažetak
Ljudski resursi su važna komponenta kvaliteta u svim delatnostima. Njihov značaj posebno se ističe u sektoru usluga. U tom kontekstu izdvaja se delatnost turizma i hotelijerstva zbog raznih specifičnosti. Radi se o velikoj heterogenosti usluga koje su prostorno i funkcionalno objedinjene u integralnu celinu. Ovo se prvenstveno odnosi na hotelijerstvo. U objektima hotelijerstva se realizuju brojne osnovne i dodatne usluge kao izraz različitih potreba turista. Kvalitetom ovih usluga predstavljen je kvalitet hotelskog proizvoda. Stručno i kvalifikovano osoblje je uslov kvalitetne realizacije navedenih usluga. Heterogenost usluga zahteva heterogene stručne profile. U hotelijerstvu dolaze do izražaja specijalizovana znanja i veštine osoblja, koja direktno utiču na kvalitet hotelskog proizvoda. Dinamične promene životnog stila u 21. veku direktno se odražavaju na potrebe turista i hotelskih gostiju. To znači da se kvalitet usluga mora prilagođavati ovim promenama. Drugim rečima, znanja i veštine treba shvatiti kao dinamične kategorije koje podležu stalnim proverama i inovacijama.
Reference
*** Turistički pregled, Beograd, br. 5, str. 57-62
Deming, E.V. (1996) Kako izaći iz krize. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Kosar, L., Rašeta, S. (2005) Izazovi kvaliteta - menadžment kvaliteta u hotelijerstvu. Beograd: Viša hotelijerska škola
Maslov, A.H. (2004) Psihologija u menadžmentu. Novi Sad: Adizes
Milojević, Lj. Nova EU turistička politika - ka jačem partnerstvu u evropskom turizmu
Milosavljević, G. (1997) Organizacija treninga. Beograd: Službeni glasnik
Robins, S.P., Kulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data status
Sengi, P.M. (2003) Peta disciplina - umeće i praksa organizacije koja uči. Novi Sad: Adizes MC
Stemers, R., Patrik, D. (1980) Psihologija obučavanja. Beograd: Nolit
Tomson, R. (1995) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka