Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 44, br. 1-2, str. 38-44
Menadžersko odlučivanje u organizaciji - proizvođaču hrane - savremeni pristup ličnosti menadžera i menadžment procesu
Evropski univerzitet, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, Srbija
Ključne reči: menadžer; menadžment; razvoj; organizacija-proizvođač hrane
Sažetak
Sadržaj rada odnosi se na ličnost menadžera i proces menadžerskog odlučivanja u organizaciji-proizvođaču hrane. Menadžer je po profesiji onaj koji donosi odluke. On je svakodnevno suočen sa nepostojanjem procedura koje treba slediti, kontaktima, neizvesnostima i rizikom, kao svojim protivnicima. Pobeda nad njima njegova je misija. U radu se govori o tehničkim, personalnim i konceptualnim veštinama koje treba da poseduje menadžer, a koje doprinose pronalaženju ključa njegove uspešnosti. Područje menadžmenta razloženo je na osnovne komponente: planiranje, organizaciju, koordinaciju, izbor osoblja, upravljanje, kontrolu i evaluaciju. Poseban doprinos rada je razmatranje odlučivanja u krizi kada se odluke moraju donositi pod velikim pritiskom.
Reference
Bateman, Th.S., Snell, A.S. (2002) Management. New York, itd: McGraw-Hill
Blankard, K., Veghorn, T. (1999) Misija je moguća. Beograd: Zelind
Dašic, Đ.D. (2001) Tržišna ekonomija. Beograd: Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis
Gretz, F.K., Drozdeck, R.S. (2001) The effective manager. New York: New York Institute of Finance
Kotler, P.J. (2000) Principles of marketing. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kotler, P.J. (2000) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Peters, J.Th., Waterman, H.R. (2002) Potraga za vrhunskim. Beograd: Global Book
Peters, T.J. (1996) Uspešan u haosu - priručnik za revoluciju menadžmenta. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Tomson, R. (2000) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka