Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 63, br. 2, str. 75-81
Poboljšanje primarnog mernog sistema u aerotunelu T-38
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: aerodinamički tunel; aerodinamičko ispitivanje; merni sistem; merenje pritiska; davač pritiska; sonda za merenje; kalibracija
Sažetak
Mahov broj je glavni parametar sličnosti kod strujanja velikih brzina, i njegovo merenje je od fundamentalne važnosti u aerotunelskim ispitivanjima. Greške u merenju Mahovog broja se prenose kao značajne greške u određivanju aerodinamičkih koeficijenata. U nedavnom naporu da se poboljša kvalitet merenja u nadzvučnoj oblasti brzina u trisoničnom aerotunelu T-38 Vojnotehničkog instituta u Beogradu, izvedeno je unapređenje sistema davača i sondi za merenje parametara strujanja u radnom delu i praćeno je unapređenjem sistema za etaloniranje davača pritiska.
Reference
*** (1976) Quartz pressure transducer: Model 11603. Mensor Corporation, Data sheet T-350
*** (2010) Digital pressure transducer CPT 6100: Mensor/WIKA calibration line datasheet CPT 6100 2010/07. Mensor Corporation
*** (2010) High precision pressure transducer CPT 6180: Mensor/WIKA calibration line datasheet CPT 6180/06. Mensor Corporation
*** (2012) CPC 6000 automated pressure calibrator: Mensor/WIKA datasheet CPC 6000 09/2012. Mensor Corporation
Damljanović, D., Mandić, S., Vuković, Đ. (2011) Computational fluid dynamics and wind tunnel determination of the aerodynamic characteristics of an axi-symmetric projectile with a conical tail flare. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 3-4, str. 49-58
Elfstrom, G.M., Medved, B. (1986) The Yugoslav 1.5m trisonic blowdown wind tunnel. AIAA, Paper 86-0746-CP
Hill, J.A.F., Baron, J.R., Schindel, L.H., Markham, R. (1956) Mach number measurements in high-speed wind tunnels. AGARDograph, 22, October
Lapčević, V., Vitić, A. (2013) Integration of dew point measurement into the T-38 wind tunnel data acquisition system. Scientific Technical Review, vol. 63, br. 1, str. 47-51
Reed, T.D., Pope, T.C., Cooksey, J.M. (1977) Calibration of transonic and supersonic wind tunnels. Vought Corporation, NASA Contractor Report 2920
Vuković, Đ. (2012) Analiza pogodnosti mogućih načina merenja parametara strujanja u aerotunelu T-38 pri ispitivanjima na visokim Mahovim brojevima - internal report V3-3103-A-07. Vojnotehnički institut
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.