Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 66, br. 4, str. 579-587
Istraživanje uticaja eksploatacije trisoničnog aerotunela na kvalitet parametara strujanja vazduha u 3D radnom delu
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Ključne reči: aerotunel; 3D radni deo; strujanje vazduha; Mahov broj; uglovnost; kalibracioni model
Sažetak
U radu su dati rezultati istraživanja kvaliteta strujanja vazduha u trodimenzionalnom radnom delu trisoničnog aerotunela T-38 Vojnotehničkog instituta u Beogradu nakon dugog perioda eksploatacije. Dati su osnovni aerodinamički zahtevi i garantovane vrednosti aerodinamičkih parametara koji su postavljeni tokom faze ugovaranja projekta aerotunela. Dat je kratak osvrt na primopredajna ispitivanja, koja su imala za cilj uspostavljanje optimalnih parametara rada aerotunela i istraživanje kvaliteta strujanja vazduha. Dat je pregled verifikacionih ispitivanja aktuelnog kvaliteta strujanja vazduha u radnom delu aerotunela. Prikazana je merna oprema i standardni kalibracioni modeli koji su korišćeni tokom ovih ispitivanja. Kroz uporednu analizu rezultata primopredajnih i verifikacionih ispitivanja analiziran je uticaj eksploatacije aerotunela na parametre kvaliteta strujanja vazduha u 3D radnom delu.
Reference
*** (2003) Calibration of subsonic and transonic wind tunnels: Recommended practice. AIAA R-093
Damljanović, D., Rašuo, B. (2010) Ispitivanje kalibracionih modela u cilju potvrđivanja opšte pouzdanosti trisoničnog aerotunela sa nadpritiskom Vojnotehničkog instituta. FME Transactions, vol. 38, br. 4, str. 167-172
Damljanović, D., Vuković, Đ., Isaković, J. (2008) Baždarenje radnog dela aerotunela T-38 u podzvučnoj oblasti brzina. u: Kongres o hidropneumatskoj automatizaciji, (XXXI), 15- 17.10.2008, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, 267-272
Damljanović, D., Vitić, A., Vuković, Đ. (2006) Testing of AGARD-B Calibration Model in the T-38 Trisonic Wind Tunnel. Scientific Technical Review, vol. 56, br. 2, str. 52-62
Damljanović, D.B. (2010) Istraživanje parametara kvaliteta strujanja u 3D radnom delu trisoničnog aerotunela T-38. Beograd: Mašinski fakultet, magistarski rad
Elfstrom, G.M., Medved, B. (1986) The Yugoslav 1.5m trisonic blowdown wind tunnel. AIAA, Paper 86-0746-CP
Isaković, J., Zrnić, N., Janjikopanji, G. (1994) Testing of the AGARD B/C, ONERA and SDM calibration models in the T-38 1.5mx1.5m trisonic wind tunnel. u: Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, (19th), Anaheinm, USA, pp. 1-9
Jackson, F.M. (1979) Calibration of the AEDC PWT 16 foot transonic tunnel aerodynamic test section at various Reynolds numbers. AEDC-TR-78-63, Feb
Pope, A., Goin, K.L. (1965) High speed wind tunnel testing. New York: John Wiley & Sons
Rasuo, B.P. (2003) On solving boundary value problem in fluid mechanics by Fourier's method: Wall interference of transonic wind tunnels. Analysis and Simulation of Multifield Problems, vol. 12, str. 317-322
Rašuo, B. (1999) Uticaj zidova transoničnih aerotunela na aerodinamička ispitivanja. Beograd: Mašinski fakultet, Monografija
Vitić, A. (2000) Koncepcija i rad aerotunela sa nadpritiskom u svetu i kod nas 'kum NTI'. Beograd: VTI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.