Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 50, br. 2, str. 207-224
Socijalna država - evolucija jedne ideje
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: staranje o siromašnima; država blagostanja; socijalna država; sistem socijalne sigurnosti
Sažetak
Ponikla iz delatnosti staranja o siromašnima, uz suštinske modifikacije funkcija (koje su zatim opredelile i njene domete) u kasnijim periodima, savremena socijalna država nalazi se na svojevrsnoj prekretnici, i to nakon suštinskog uticaja koji je imala na preobražaj kapitalizma XX veka. Promena uslova i okolnosti u kojima funkcioniše, sredstva koja su joj na raspolaganju, kao i društvene snage koje je brane, nameću brojna pitanja o njenom opstanku, što nije bez uticaja na (dostignuti i budući) nivo socijalne sigurnosti stanovništva, ali i na humanizaciju uslova njihovog života i rada. Emancipatorni potencijal socijalne države, sa stanovišta ostvarivanja inkluzivnih ciljeva, proizlazi iz promovisanja shvatanja da problemi s kojima se ljudi u društvu suočavaju, nisu samo pitanja koja treba da rešavaju pojedinac i njegova porodica, nego da zahtevaju i komplementarno angažovanje države.
Reference
Beveridge, W. (1942) The social insurance and allied services report. u: British Social Policy, 1601-1948, London: HMSO, http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction.historyf.htm, avgust 2006.godine
Brunkhorst, H. (2004) Solidarnost - od građanskog prijateljstva do globalne pravne zajednice. Beograd: Beogradski krug
Chapon, S., Euzeby, C. (2003) Prema konvergenciji evropskih socijalnih modela?. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 3
Cousins, M. (2005) European welfare states: Comparative perspectives. London: SAGE Publications
Čekerevac, A.Š. (2005) Međunarodna socijalna politika. Beograd, Samostalno izdanje autora
Ebbinghaus, B., Manow, P. (2001) Introduction: Studying varieties of capitalism. u: Comparing Welfare Capitalism, Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA, London: Routledge
Flora, P., Heidenheimer, A.J. (1981) The development of welfare states in Europe and America. New Brunswick, New York: Transaction Books
Gilbert, N., Terrell, P. (2002) Dimensions of social welfare policy. Boston: Allyn and Bacon
Hobsbaum, E.J. (2002) Doba ekstrema - istorija Kratkog Dvadesetog veka 1914-1991. Beograd: Dereta
Kregar, J. (2000) Treći put - novi politički i ideološki okviri socijalne politike. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 2
Lisestol, P.M. (2004) Budućnost države blagostanja. Socijalni rad i socijalna politika, Beograd, VI
Nedović, S.B. (1995) Država blagostanja - ideje i politika. Beograd: Draganić
Perišić, N. (2006) Socijalni rizici i izazovi postindustrijskog razvoja - primer nordijskih zemalja. u: Socijalna politika u procesu evropskih integracija, Beograd: Fakultet političkih nauka
Pierson, C. (1999) Beyond the welfare state?: The new political economy of welfare. Cambridge: Polity Press
Pinker, R. (1974) Socijalna teorija i socijalna politika. Zagreb: Savez društava socijalnih radnika Socijalističke Republike Hrvatske
Polanji, K. (2003) Velika transformacija - politička i ekonomska ishodišta našeg vremena. Beograd: Filip Višnjić
Powell, M. (2004) In search of the dependent variable: Welfare state change in Europe. University of Bath, Working Paper
Puljiz, V. (1997) Kronologija socijalne politike Zapada - od srednjeg vijeka do sredine dvadesetog stoljeća. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 4
Puljiz, V. (1996) Velika Britanija - od zakona za siromašne do laburističkih socijalnih reformi. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 2
Spicker, P. (2000) The welfare state: A general theory. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Taylor-Gooby, P. (2005) Welfare reform and the management of societal change. Project br.HPSE-CT2001-00078 financed within the Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base
Vuković, D. (2006) Evropski socijalni model - kontinuitet i promene. u: Socijalna politika u procesu evropskih integracija, Beograd: Fakultet političkih nauka
Vuković, D.B. (2005) Socijalna sigurnost i socijalna prava. Beograd: Fakultet političkih nauka
Vuković, D.B. (1998) Sistemi socijalne sigurnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka - Institut za političke studije i Centar za socijalnu politiku
Wildeboer, S., Vrooman, J.C., de Beer, P.T. (2001) On worlds of welfare. The Hague: Social and Cultural Planning Office
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC0802207P
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka