Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2003, br. 9, str. 119-127
Računovodstvo u funkciji specifičnih informativnih potreba menadžmenta u bankarstvu
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Odlučivanje u bankarstvu, u skladu sa specifičnostima koje karakterišu bankarsko poslovanje, zahteva relevantnu i kvalitetnu informativnu podršku. Računovodstvo sa svojim planiranjem, evidentiranjem, kontrolom i analizom, i proizilazećim računovodstvenim informisanjem, predstavlja, iako ne jedini, jedan od osnovnih izvora podataka i informacija. Računovodstvo je neophodno organizaciono postaviti tako, da uz primenu savremenih metoda, modela i tehnika, odnosno novih računovodstveno metodoloških rešenja obezbedi pouzdanu informativnu platformu upravljačkoj strukturi banke za potrebe relevantnog i racionalnog poslovnog odlučivanja.
Reference
*** (2002) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, 71
Bjelica, V. (2001) Bankarstvo - teorija i praksa. Novi Sad: Budućnost
Gajić, L. (1998) Upravljački aspekti informacija računovodstva troškova. Godišnjak Više poslovne škole, Novi Sad
Gajić, L. (2001) Kontni okvir kao organizacioni instrument obračuna uspeha poslovanja organizacionih jedinica preduzeća. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 6, str. 467-473
Grupa autora (2000) Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda u našoj poslovnoj praksi. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Macintosh, N.B. (1997) Management accounting and control systems: An organizational and behavioral approach. New York, itd: Wiley
Radovanović, R.M. (1999) Bilansi preduzeća i banaka. Beograd: Savremena administracija
Stevanović, N.Đ. (2001) Računovodstvo kao informacioni resurs savremenog finansijskog menadžmenta. u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Brčko
Vunjak, N.M. (1999) Finansijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.