Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 39, br. 1-2, str. 39-48
Besplatne novine - novi proizvod ili inovacija
Univerzitet 'Braća Karić', Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd

e-adresaalumni@management.uni-bk.ac.yu
Ključne reči: komuniciranje; oglašavanje; mediji; marketing; besplatne novine
Sažetak
Predmet ovog priloga su specifičnosti besplatne štampe - novina i časopisa - kao novog ili inoviranog proizvoda na tržištu štampe u mnogim sredinama. Čini se da koncept tzv. besplatnih novina u sebi sadrži više dimenzija pa u izvesnom stepenu predstavljaju neku vrstu duplog paradoksa. Kao prvo, distribuiraju se besplatno, pa ipak, besplatne novine ostaju najunosniji i profitabilniji sektor u okviru lokalne štampe. Kao drugo, posmatrane sa aspekta proizvoda reč je o novinama ali koje najčešće ne izveštavaju o vestima uopšte. Obe očigledne kontradiktornosti rešavaju se upućivanjem na treću veoma značajnu karakteristiku besplatnih novina: njihova zarada potiče od oglasnih prihoda. Činjenice pokazuju, prema tome, da nije neophodno ovakav novinarski proizvod prodavati zarade radi niti je neophodno, pošto se novine poklanjaju, objavljivati vesti da bi se privukli čitaoci. No, u praksi na pojedinim lokalitetima to nije uvek tako. U tom smislu izuzetno bogato iskustvo imaju V. Britanija, SAD i još neke zemlje.
Reference
Benson, G., Mohrman, A., Lawler, E. (2001) Organizing for high performance. San Francisco: Jossey-Bass
Black, S. (1993) The essentials of public relations. London: Kogan Page Limited
Brigs, A., Kobli, P., ur. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
Jović, M.B. (1997) Međunarodni marketing - od izvoznog ka globalnom konceptu. Beograd: TrimSoft Trade
Kotler, F.D. (1999) Kako kreirati, upravljati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adizes
Kotler, P.J. (1997) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Mandić, T. (2001) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Mcdaniel, C., Gates, R. (2005) Marketing research. New Jersey: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.