Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 1, str. 80-88
Igrom do znanja budućih vaspitača
Viša škola za obrazovana vaspitača 'Zora Krdžalić Zaga', Kikinda
Ključne reči: predškolska ustanovi; obrazovanje vaspitača; ekologija; socijalna komunikacija; igrovne aktivnosti
Sažetak
Izložena koncepcija i sadržaji modela angažovanja studenata u funkciji njihove pripreme za buduće zanimanje predstavljaju jedan od mogućih pristupa obrazovanju i vaspitanju budućih vaspitača. Polazi se od činjenice da stečena znanja u školi moraju biti u funkciji njihove primene u vaspitno-obrazovnom radu sa decom ranih uzrasta. Od budućih vaspitača ce očekuje potpuna teorijska i praktična osposobljenost za zanimanje, što podrazumeva da tokom školovanja i sami moraju da se nađu u ulozi subjekta u organizaciji aktivnosti. Na taj način se proširuje segment njihovog iskustvenog učenja. U nameri da različitim igrovnim aktivnostima proverimo teorijska saznanja studenata, a zatim im ukažemo na mogućnosti rada sa decom i transfera tog znanja u praksi, osmislili smo edukativne programe iz oblasti ekološke i socijalne komunikacije. Prikazani programi su rezultat višegodišnjeg rada profesora Više škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi sa studentima. Ovi programi se i danas organizuju u ovoj školi, predškolskim ustanovama i osnovnim školama, kroz aktivnosti studenata, vaspitača učitelja i dece.
Reference
*** (1996) Učionica dobre volje. Beograd: UNICEF, radna sveska
Bern, E. (2003) Koju igru igraš?. Beograd: Beoknjiga
Fontejn, S. (1995) Obrazovanje za razvoj - priručnik za nastavnike za globalno učenje. Beograd: Beogradska kancelarija UNICEF-a
Kamenov, E.E. (2005) Zelena planeta. Novi Sad: Dragon
Kamenov, E.E. (1999) Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kamenov, E.E. (1995) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Mandić, T. (2003) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Clio
Marinković, S., i dr. (1995) Škola u prirodi. Beograd: Kreativni centar
Matanović, V., Veinović, Z. (2001) Ekološko-prirodnjački vodič - sa metodičkim uputstvima za učitelje. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Šain, M., Marković, M., Čarapić, S. (1998) Korak po korak u osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - model A. Beograd: Kreativni centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.