Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 56, br. 2, str. 320-340
Rezidentstvo fizičkih lica u srpskom poreskom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: fizičko lice; rezidentstvo; izvor; poreski ugovor
Sažetak
Rad se bavi uslovima za poresko rezidentstvo fizičkih lica u srpskom poreskom pravu. Na prvom mestu obrađen je sam koncept poreskog rezidentstva, odnosno neograničene poreske obaveze, da bi se zatim prešlo na razmatranje uslova koji su propisani Zakonom o porezu na dohodak građana za poresko rezidentstvo fizičkih lica. Posvećena je značajna pažnja problemima koji su vezani za primenu zakonskih normi i dati su predlozi na koji način bi one mogle biti poboljšane. Po obradi unutrašnjeg zakonodavstva, autor analizira pojam rezidentstva u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija. Na samom kraju rada razmatra se interakcija između domaćih propisa i poreskih ugovora, odnosno pitanje razlikovanja statusa fizičkog lica za potrebe primene Zakona o porezu na dohodak građana i odgovarajućeg ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Reference
*** (1977-1989) Zakon o prebivalištu i boravištu građana. Službeni glasnik SR Srbije, br. 42/77, 24/85, 6/89, 25/89
*** (1980-1991) Zakon o kretanju i boravku stranaca - ZKBS. Službeni list SFRJ, br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91
Bittker, B.I., Lokken, L. (2007) Fundamentals of international taxation: US taxation of foreign income and foreign taxpayers. Warren, Gorham & Lamont of RIA, 65, 25-65, 26
Dabetić, D. (2006) Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Informator, 21/87
Kronbergs, Z.G. (2008) Latvia, Europe: Individual taxation. IBFD, on-line publication
Lang, M. General report IFA cahiers 2004. Volume 89a, Double non-taxation, on-line publication, 78
Popović, D. (2006) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Cekos in, 325
Sasseville, J. (2006) A tax treaty perspective: Special issues tax treaties and domestic law. u: Guglielmo Maisto [ur.] EC and International Tax Law Series, Amsterdam: IBFD, vol. 2, 45
Thuronyi, V. (2003) Comparative tax law. The Hague: Kluwer Law International, 287
Vann, R.J. (1998) International aspects of income tax. u: Thuronyi V. [ur.] Tax Law Design and Drafting, Washington DC: IMF, 729
Vogel, K., i dr. (1997) Klaus Vogel on double taxation conventions. London: Kluwer Law International, 229
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka