Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 3, br. 1, str. 53-61
Finansiranje socijalnog osiguranja - teorijski aspekt
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: socijalna sigurnost; socijalno osiguranje; doprinosi za socijalno osiguranje; sistemi finansiranja socijalnog osiguranja
Sažetak
U ovom radu je analizirana problematika finansiranja socijalnog osiguranja. Ona je naročito aktuelna u okolnostima enormnog rasta rashoda ovog osiguranja u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji. Autori, najpre, ukazuju na Bizmarkov i Beveridžov model socijalnog osiguranja, a potom na pravnu prirodu dažbine za finansiranje socijalnog osiguranja - doprinosa za socijalno osiguranje. Posebna pažnja je posvećena sistemima finansiranja socijalnog osiguranja (sistem tekućeg usklađivanja doprinosa sa rashodima socijalnog osiguranja, sistem akumulacije kapitala), njihovim obeležjima i kapacitetu da adekvatno odgovore kompleksnim zahtevima savremenog doba u kome funkcionišu.
Reference
*** (1996) Ageing and pension expenditure prospects in the western world: National projections (Germany, Greece, Spain). European economy: Reports and Studies, No 3, str. 47-105, European Commission - Directorate General for Economic and Financial Affairs, prevod Hasiba Hrustić, Finansije, br. 1-2/2000, str. 140-156
Anđelković, M. (1999) Poresko pravo - teorijski aspekti i poreske reforme. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, str. 258-261
Burić, Z. (2001) Penzijski fondovi. Ekonomska politika, br. 2490, Januar, cit. str. 16
Duverger, M. (1975) Finansces Publiques. Paris: PUF, str. 100
Gnjatović, D.E. (1999) Finansije i finansijsko pravo. Beograd: Policijska akademija, str. 87-88
Golubović, V. (2002) Determinante stope doprinosa za penzijsko osiguranje. Finansije, vol. 57, br. 5-6, str. 326-336
Golubović, V. (2001) Potrebe i način obaveznog javnog penzijskog osiguranja u savremenim uslovima. Finansije, vol. 56, br. 1-2, str. 114-122
Gorčić, J., Anđelković, M. (2005) Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora. Niš: Proinkom, str. 798-799
Hrustić, H. (2000) Osnivanje privatnih fondova penzijskog osiguranja u nekim zemljama Latinske Amerike. Računovodstvo, vol. 45, br. 5, str. 46-51
Jašarević, S. (1998-1999) Reforma penzijskog sistema. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 117
Jovanović, P.P. (2000) Radno pravo. Beograd: Službeni glasnik, str. 434-462
Lovčević, J. (1997) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list SRJ
Matejić, M., Jovanović, M. (1982) Finansije. Zagreb: Informator, p 84
Neškov, D. (2005) Promene u sistemu zdravstvenog osiguranja. Radno i socijalno pravo, br. 1-6, str. 529-540
Nikolić, L. (2003) Reforma penzijskih fondova. Ekonomska politika, br. 2658, mart, str. 14-15
Organization for Economic Cooperation and Development (1990) Classification of taxes and interpretative guide. u: Revenue Statistic of OECD member countries 1965-1989, Paris
Petrović, A. (2006) Socijalni sistemi - reforme i pravci pramena. Radno i socijalno pravo, br. 1-6, str. 415
Popović, D. (2006) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Cekos in, cit. str. 6
Popović, D.M. (1997) Doprinosi za socijalno osiguranje - iskustva razvijenih tržišnih ekonomija i praksa u Srbiji. Pravo i privreda, vol. 35, br. 5-8, str. 711-731
Popović, D.M., Ilić-Popov, G.S. (1995) Sistem plaćanja u skladu sa tekućim finansiranjem. Ekonomska misao, vol. 28, br. 3-4, str. 187-206
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute, str. 703
Popović, D.M. (2000) Teorijske osnove razgraničenja između pojedinih oblika javnih prihoda. Pravni život, vol. 49, br. 10, str. 249-266
Stiglitz, J.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 362
Stojanović, V. (2006) Predgovor za Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Beograd: Službeni glasnik, str. 9
Tesche, J. (2003) Pregled sistema penzionih fondova i reformi. Finansije, vol. 58, br. 1-6, str. 115-135
Vranješ, M. (1998) O doprinosima za socijalno osiguranje. u: Popović Dejan [ur.] Nove tendencije u javnim finansijama i finansijskom pravu - zbornik radova u spomen profesora Miroslava Petrovića, Beograd: Pravni fakultet, str. 138
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka