Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 1, str. 87-97
Nacionalna bezbednost kao ključni faktor u funkcionisanju moderne države
Institut za političke studije, Beograd
Sažetak
Osnovni uslov i cilj svake državne politike je opstanak države, dok je uslov opstanka države njena nacionalna bezbednost. Stoga je svrha svih državnih delovanja, uslovno nazvanih političkim, usmerena upravo ka tom cilju. To je okvir i bezbednosne politike koja ima zadatak da izgradi metodologiju za uspostavljanje komplementarnog odnosa mehanizama i sredstava kojima se izgrađuje nacionalna bezbednost. Savremeni međunarodni odnosi ukazuju na to da, nakon zadovoljenja tog cilja (opstanak države), za pojedine države i neki drugi ciljevi (npr. ekspanzionistički, težnje za ostvarivanjem dominacije) postaju značajni. Iako bezbednost država - nacionalna bezbednost nesporno postoji od kada postoje i države, sam pojam nacionalne bezbednosti novijeg je datuma. Taj se pojam po prvi put pojavljuje u upotrebi od četrdesetih godina XX veka. Dakle, bezbednost nacionalnih država mogla bi da bude ostvarena ako države smatraju da nisu izložene opasnostima oružanih napada, ni bilo kakvom mešanju u njihove unutrašnje poslove, subverzivnim ili destabilizirajućim uticajima sa strane, bili oni političke, ekonomske ili vojne prirode.
Reference
*** (1968) International encyclopedia of the social sciences. vol. XI
Avramov, S. (2001) Bezbednost u 21. veku. u: SIMVON - Simpozijum o vojnoj nauci, Beograd: Vojnoizdavački zavod
Benkowitz,, Backet (1968) International encyclopedia of the social sciences. vol. XI
Bourguin, M. (1934) Le probleme de la securite internationale. u: Recuil des Cours da L'Academie de driot International
Bourquin, M. (1998) Le probleme da la securite internationale. Zagreb: Međunarodni politički odnosi
Gaćinović, R. (2012) Bezbednosna funkcija države. Beograd: Institut za političke studije
Grizold, A. (1991) Demilizarizacija Slovenije in nacionalna varnost, zbornik. Ljubljana: ZPS
Grizold, A. (1998) Evropska varnost. Ljubljana: Fakultet političkih nauka
Hewedy, A. (1989) Militariyation and Securuty in the Middle East. London: Printer Publishers
Javorović, B. (1997) Terorizam. Policija i sigurnost, Zagreb, br. 1-2, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, siječanj-travanj
Jovanović, B. (1997) Policija i sigurnost, Zagreb, br. 1-2
Masleša, R. (2001) Teorije i sistemi sigurnosti. Sarajevo: Magistrat
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
o`connell I.R. (1989) OF arms and men. New York: Oxford University Press
Rotield, A.D. (1995) Shaping a New International Security System: The European Security Perspective. Vienna: International Institute for Peace
Smith, S., Baylis, J. (2001) Globalization of World Politics. New York: Oxford Press
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar Partner
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
UN (1992) Doc. S/PV 3946, 31 January, p. 142-143
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1701087G
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.