Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, br. 2, str. 251-270
O nedržavnom sektoru nacionalnog sistema bezbednosti - inostrana i domaća iskustva
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: nacionalna bezbednost; nacionalni sistem bezbednosti; nedržavni sektor bezbednosti; privatne bezbednosne kompanije i agencije
Sažetak
Korenite društvene promene u ekonomskoj, socijalnoj, pravnoj, političkoj i moralnoj sferi života svetskog, pa i našeg društva tokom poslednjih nekoliko decenija, stvorile su nove okolnosti u kojima se odvijaju događaji od značaja za nacionalnu bezbednost. Osećaj nesigurnosti nikada nije bio jači iako snage bezbednosti nikada nisu bili razvijenije. Tradicionalno shvatanje po kome je država ekskluzivni 'provajder' bezbednosti uveliko se napušta. To otvara polje novoj filozofiji i kulturi bezbednosti u kojoj nedržavni sektor igra sve značajniju ulogu. Državni sektor deluje sve selektivnije, usredsređujući se na 'opasnija' ugrožavanja, dok se društvu sve više prepušta da se samo štiti od drugih, 'manje opasnih' pojava. Stim u vezi, u radu se ukazuje na pojam, mesto i ulogu nedržavnog sektora u nacionalnim sistemima bezbednosti, te na organizaciju i funkciju neprofitnih - nevladinih organizacija i profitnih bezbednosnih agencija - tzv. 'industrije bezbednosti': privatnih kompanija za vojni menadžment, konsalting i pružanje vojnih usluga; agencija za pružanje usluga fizičkotehničkog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja; agencija za detektivskoistražiteljsku delatnost i agencija za pružanje drugih bezbednosnih usluga. Najzad, učinjen je i kraći osvrt na 'krizu' nedržavnog sektora bezbednosti u Srbiji.
Reference
*** (1997) Zasebno varovanje in detektivska dejvnost - dileme in perspektive. u: Anžič A. [ur.] Zbornik Posveta, Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola
*** (1998) Zasebno varovanje in detektivska dejvnost - dileme in perspektive. u: Anžič A. [ur.] Zbornik Posveta, Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola
Avant, D.D. (2008) Private security. u: Williams P. [ur.] Security studies: An introduction, London-New York, itd: Routledge
Brown, S.K. (2003) Private investigating. Indianapolis: Alpha Books
Button, M. (2002) Private policing. Cullompton: Willan Publishing
Chambers, C. (2005) The private investigator handbook: The do-it-yourself guide to protect zourself, get justice, or get even. New York: Penguin Group
Cunningham, W.C., Taylor, T.H. (1985) Private security and police in America (the Hallcrest Report). Portland, OR: Chancellor Press
Davidović, D., Kešetović, Ž. (2007) Profesionalizacija i partnerstvo javnog i privatnog sektora bezbednosti u Srbiji - pretpostavke i prepreke. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 17-32
Fatić, A. (2007) Privatne bezbednosne kompanije. Revija za bezbednost, 1(4): 5-11
Johnson, B.R. (2004) Principles of security management. New Jersey: Prentice Hall
Kesić, Z. (2008) Mesto i uloga nedržavnog sektora u kontroli kriminaliteta. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, magistarski rad
Michael, S. (2006) Uloga nevladinih organizacija u ljudskoj bezbednosti. u: Dulić D. [ur.] Ljudska bezbednost 2, Beograd: Fond za otvoreno društvo
Murray, T., Mckim, E. (2003) Policija i Sektor privatne bezbednosti - šta donosi budućnost. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 4, str. 635-646
Nemeth, C. (2000) Private security & the investigative process. Woburn: Butterworth-Heinemann
Pavlović, Z. (1993) Međunarodne nevladine organizacije i Unesco. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Petrović, P. (2008) Kontrola i nadzor privatnog sektora bezbednosti. Revija za bezbednost - stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Centar za bezbednosne studije, Beograd, broj 5
Reljanović, M. (2008) Privatne snage obezbeđenja, borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji - od postojećeg zakonodavstva do sveobuhvatnog predloga reforme. Beograd: Institut za uporedno pravo Beograd
Savić, A., Stajić, L. (2006) Osnovi civilne bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici (Community Policing). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2005) Bezbednosna kultura. Beograd: Draganić
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
Tillman, N.M. (2006) Private investigation 101: How to become a private investigator. Nashville: Norma Tillman Enterprises
Vuković, S. (2008) Strategije delovanja policije u prevenciji kriminaliteta na području lokalne zajednice. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.